EWCS 2010. - Uzorkovanje

Uzorak korišten u Europskom istraživanju o radnim uvjetima obuhvaća pojedince u dobi od 15 i više godina (16 i više u Španjolskoj, UK-u i Norveškoj) koji su zaposleni te imaju prebivalište u zemlji u kojoj se provodi istraživanje. U svakoj je zemlji korišteno višefazno stratificirano slučajno uzorkovanje.

U prvoj su fazi uzorkovane primarne jedinice uzorkovanja (eng. PSU) stratificirane prema geografskim regijama (NUTS 2 ili niže) i razini urbanizacije. Nakon toga su uzorkovana kućanstva u svakoj primarnoj jedinici (PSU). U zemljama u kojima je bio dostupan ažuran i kvalitetan registar adresa ili stanovništva isti je korišten kao okvir uzorkovanja. U slučaju da nije bilo takvog registra korišten je postupak "random route" (slučajni odabir adresa). U 5. istraživanju EWCS faza popisivanja adresa putem navedenog postupka slučajnog odabira prvi je put bila odijeljena od faze anketiranja. Na kraju je postupkom probira u svakom kućanstvu odabran prikladan ispitanik.

Za sve je zemlje postavljen cilj od 1 000 intervjua, osim u Sloveniji (1 400), UK-u, Italiji i Poljskoj (1 500), Njemačkoj i Turskoj (2 000), Francuskoj (3 000) i Belgiji (4 000). Slovenska, francuska i belgijska vlada iskoristile su mogućnost financiranja dodatka početnoj veličini uzorka koju je ponudio Eurofound. Broj intervjua obavljenih u svakoj zemlji naveden je u sljedećoj tablici.

Broj obavljenih intervjua:

Belgija

4001

Irska

1003

Austrija

1003

Hrvatska

1100

Bugarska

1014

Italija

1500

Poljska

1500

Makedonija

1100

Češka

1000

Cipar

1000

Portugal

1000

Turska

2100

Danska

1069

Latvija

1001

Rumunjska

1017

 

 

Njemačka

2133

Litva

1004

Slovenija

1404

Albanija

1000

Estonija

1000

Luksemburg

1000

Slovačka

1002

Kosovo

1018

Grčka

1037

Mađarska

1006

Finska

1028

Crna Gora

1041

Španjolska

1008

Malta

1000

Švedska

1004

 

 

Francuska

3046

Nizozemska

1017

UK

1575

Norveška

1085

Za dodatne informacije molimo pogledajte Izvješće o provedbi uzorkovanja (Sampling Implementation Report).