EWCS 2010. - Ponderiranje

Kao i u prethodnim istraživanjima EWCS, valja primijeniti tri vrste pondera kako bi se rezultati temeljeni na podacima iz 5. istraživanja EWCS mogli smatrati reprezentativnima za radnike u Europi.

  1. Ponderi vjerojatnosti odabira
    Zbog načina na koji je osmišljen postupak uzorkovanja, ljudi u kućanstvima s manje radnika imaju veće šanse za sudjelovanje u uzorku od ljudi u kućanstvima s više radnika. Primjerice, u kućanstvima u kojima je zaposlena samo jedna osoba, vjerojatnost odabira iznosi 100 %, a pada na 50 % za one koji žive u kućanstvima s dvije zaposlene osobe. Kako bi se to korigiralo, izrađeni su ponderi vjerojatnosti odabira (ili nacrtni ponderi).
  2. Poststratifikacijski ponderi
    Zbog razlika u spremnosti i dostupnosti za sudjelovanje u istraživanju, određene su skupine u uzorku EWCS-a prezastupljene, dok su druge podzastupljene. Kako bi se osiguralo da rezultati precizno odražavaju populaciju radnika, za svaku je zemlju potrebno provesti poststratifikacijsko ponderiranje. Ponderi se izračunavaju usporedbom EWCS-a i Istraživanja radne snage (Eurostat) u pogledu spola, dobi, regije, zanimanja i gospodarskog sektora u kojem rade ispitanici. 
  3. Nadnacionalni ponderi
    Veličina uzorka u svakoj zemlji ne odražava (u cijelosti) razlike među zemljama u pogledu veličine radne snage. Kako bi se osiguralo da veće zemlje dobiju veću težinu u rezultatima na razini EU-a, kod vršenja analiza na europskoj razini valja primijeniti nadnacionalne pondere.

Za dodatne informacije molimo pogledajte Izvješće o ponderiranju (Weighting Report), [.pdf, 3.7MB, samo na engleskom jeziku].