EWCS 2015. – Metodologija

U okviru Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) Eurofound nastoji prikupiti usporedive i pouzdane podatke o radnim uvjetima diljem Europe. Metodologija se neprestano poboljšava na temelju stečenih pouka i primjenjuju se najsuvremeniji načini provođenja istraživanja.

Izvoditelj: Ipsos NV, Belgija.

Opseg: 28 država članica EU-a, Norveška, Švicarska, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Razdoblje terenskog rada: Od veljače do rujna 2015. u 28 država članica EU-a, Norveškoj i Švicarskoj; od rujna do prosinca 2015. u Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Ciljano stanovništvo: Svi stanovnici prethodno navedenih zemalja koji imaju 15 ili više godina (16 ili više u Bugarskoj, Norveškoj, Španjolskoj i UK) i koji su u radnom odnosu u vrijeme istraživanja. Smatralo se da su ljudi u radnom odnosu ako su radili za plaću ili s ciljem ostvarivanja dobiti najmanje sat vremena u tjednu prije intervjua (po definiciji ILO-a).

Uzorak: Višefazni, slojeviti, slučajni uzorci radnog stanovništva u svakoj zemlji. Ovisno o dostupnosti visokokvalitetnih registara, uzorkovanje je provedeno korištenjem registara na razini pojedinca, kućanstva i adrese, ili nabrajanjem uz pomoć pristupa nasumičnog hoda. Uzorci na razini zemalja raslojeni su po regijama i stupnju urbanizacije. U svakom sloju, primarne jedinice uzoraka (PJU) nasumce su izabrane proporcionalno veličini. Nakon toga, napravljen je nasumičan uzorak kućanstava u svakom PJU-u. Konačno, osim ako nisu upotrebljavani registri na razini pojedinca, u svakom kućanstvu izabrana je zaposlena osoba koja sljedeća ima rođendan.

Veličina uzorka: U većini zemalja ciljana veličina uzorka bila je 1 000 ispitanika. Da bi se dobila ispravna slika o brojnijoj radnoj snazi u većim zemljama, ciljana veličina povećana je na 1 200 u Poljskoj, 1 300 u Španjolskoj, 1 400 u Italiji, 1 500 u Francuskoj, 1 600 u UK i 2 000 u Njemačkoj i Turskoj. Eurofound je zemljama ponudio mogućnost povećanja uzorka. Belgija, Slovenija i Španjolska prihvatile su ponudu, pa je veličina uzorka u tim zemljama redom iznosila 2 500, 1 600 i 3 300 osoba. Ukupna veličina uzorka za šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima u svih 35 zemalja iznosi 43 850 intervjua.

Vrsta intervjua: Neposredni, u domu ispitanika; prosječnog trajanja od 45 minuta.

Za više informacija pogledajte Tehničko izvješće.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar