EWCS 2015. – Metodologija

PDF version Printer-friendly version

U okviru Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) Eurofound nastoji prikupiti usporedive i pouzdane podatke o radnim uvjetima diljem Europe. Metodologija se neprestano poboljšava na temelju stečenih pouka i primjenjuju se najsuvremeniji načini provođenja istraživanja.

Izvoditelj: Ipsos NV, Belgija.

Opseg: 28 država članica EU-a, Norveška, Švicarska, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

Razdoblje terenskog rada: Od veljače do rujna 2015. u 28 država članica EU-a, Norveškoj i Švicarskoj; od rujna do prosinca 2015. u Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Ciljano stanovništvo: Svi stanovnici prethodno navedenih zemalja koji imaju 15 ili više godina (16 ili više u Bugarskoj, Norveškoj, Španjolskoj i UK) i koji su u radnom odnosu u vrijeme istraživanja. Smatralo se da su ljudi u radnom odnosu ako su radili za plaću ili s ciljem ostvarivanja dobiti najmanje sat vremena u tjednu prije intervjua (po definiciji ILO-a).

Uzorak: Višefazni, slojeviti, slučajni uzorci radnog stanovništva u svakoj zemlji. Ovisno o dostupnosti visokokvalitetnih registara, uzorkovanje je provedeno korištenjem registara na razini pojedinca, kućanstva i adrese, ili nabrajanjem uz pomoć pristupa nasumičnog hoda. Uzorci na razini zemalja raslojeni su po regijama i stupnju urbanizacije. U svakom sloju, primarne jedinice uzoraka (PJU) nasumce su izabrane proporcionalno veličini. Nakon toga, napravljen je nasumičan uzorak kućanstava u svakom PJU-u. Konačno, osim ako nisu upotrebljavani registri na razini pojedinca, u svakom kućanstvu izabrana je zaposlena osoba koja sljedeća ima rođendan.

Veličina uzorka: U većini zemalja ciljana veličina uzorka bila je 1 000 ispitanika. Da bi se dobila ispravna slika o brojnijoj radnoj snazi u većim zemljama, ciljana veličina povećana je na 1 200 u Poljskoj, 1 300 u Španjolskoj, 1 400 u Italiji, 1 500 u Francuskoj, 1 600 u UK i 2 000 u Njemačkoj i Turskoj. Eurofound je zemljama ponudio mogućnost povećanja uzorka. Belgija, Slovenija i Španjolska prihvatile su ponudu, pa je veličina uzorka u tim zemljama redom iznosila 2 500, 1 600 i 3 300 osoba. Ukupna veličina uzorka za šesto Europsko istraživanje o radnim uvjetima u svih 35 zemalja iznosi 43 850 intervjua.

Vrsta intervjua: Neposredni, u domu ispitanika; prosječnog trajanja od 45 minuta.

Za više informacija pogledajte Tehničko izvješće.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely