EWCS 2015. – Upitnik

PDF version Printer-friendly version

Visokokvalitetni upitnik ključan je element uspješnog istraživanja. Stoga Eurofound mnogo ulaže u izradu i prevođenje upitnika. Svaki put kada se provodi Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS), upitnik se revidira u suradnji sa stručnjacima i političkim akterima i pod vodstvom Eurofoundovih dionika.

Šesti upitnik za EWCS sadržava pitanja iz prethodnih upitnika kako bi omogućio analizu tijekom vremena. Također sadržava nova pitanja o novonastalim izazovima i političkim pitanjima od posebnog interesa. U izradi upitnika i njegovoj analizi primijenjena su načela rodno osviještene politike.

EWCS-om nastoje se zabilježiti konkretna iskustva radnika. Istraživanje uključuje sljedeće teme:

  • čimbenike fizičkih i psihosocijalnih rizika,
  • radno vrijeme: trajanje, organizaciju, predvidljivost i fleksibilnost; ravnotežu između rada i privatnog života,
  • mjesto rada,
  • brzinu rada, faktore koji određuju tempo,
  • uključenost zaposlenika, politike ljudskih potencijala i organizaciju posla (npr. rotacija zadataka); zastupljenost zaposlenika,
  • primjenu vještina, kognitivne dimenzije posla, ovlaštenja kod odlučivanja i učenje na poslu,
  • uvjete zaposlenja: sigurnost i nesigurnost radnog mjesta,
  • društvene odnose na radnom mjestu: potporu, povjerenje, suradnju, diskriminaciju, nasilje,
  • pitanja rodne ravnopravnosti: segregaciju, sastav kućanstva, neplaćeni rad, broj žena u nadzornim funkcijama,
  • dobrobit i zdravlje, primanja i financijsku sigurnost.

Dostupne su jezične verzije upotrijebljene u svakoj zemlji obuhvaćenoj EWCS-om.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely