EWCS 2010. - Vještine, izobrazba i izgledi za profesionalno napredovanje

Sve je više radnika koji se usavršavaju na radnom mjestu

Jeste li u protekloj godini sudjelovali u izobrazbi koju je platio Vaš poslodavac (ili Vi sami ako ste samozaposleni)? (p61a)

Cilj je europske politike povećati broj radnih mjesta, ali i više iskoristiti vještine i stručno znanje radnika radi povećanja produktivnosti i to stvaranjem uvjeta koji potiču usvajanje vještina te samostalnost radnika. U tom pogledu i izobrazba i organizacija rada igraju važnu ulogu.

U 5. Europskom istraživanju o radnim uvjetima otkriveno je da je u 2010. zabilježena najveća stopa izobrazbe koju su financirali poslodavci od 1995. (za skupinu EU15). 34 % radnika prošlo je izobrazbu u 12 mjeseci koji su prethodili istraživanju. Ovo je prekinulo 15-godišnji trend stagnacije poslodavaca u financiranju izobrazbe (koje je između 2000. i 2005. bilo čak u padu).

"Važnost je ovoga otkrića u tome što se čini da su mnoge europske zemlje prepoznale važnost izobrazbe. Vrijeme će pokazati je li posrijedi održiv trend. Gospodarski je kontekst u tom smislu možda uistinu pridonio", rekla je Maija Lyly-Yrjänäinen, voditeljica istraživanja iz Eurofounda. "Mnoge sheme kratkoročnog rada uključuju izobrazbu. A možda su i zaposlenici bili aktivniji."

Nadalje, zabilježen je i porast izobrazbe na radnom mjestu u koju je 2005. bilo uključeno 24 % zaposlenika, dok ih je 30 % u istoj sudjelovalo 2010.

Eurofoundov novi Alat za grafički prikaz rezultata istraživanja omogućuje vam pristup svim podacima iz 5. Europskog istraživanja o radnim uvjetima. Radi se o korisnom i zanimljivom grafičkom prikazu razvoja radnih uvjeta u razdoblju od 1991. do 2010.

Mogućnosti izobrazbe nisu iste za sve radnike 

Iz 5. Europskog istraživanja o radnim uvjetima proizlazi da poslodavci stalnim zaposlenicima mnogo češće nude pogodnost plaćene izobrazbe nego radnicima s drugačijim vrstama ugovora: 2010. godine 39 % stalnih zaposlenika pristupilo je izobrazbi koju je financirao poslodavac u usporedbi sa samo 26 % ostalih zaposlenika.

"Iz istraživanja proizlazi da je vrlo važno kakav je ugovor radnik sklopio s poslodavcem", rekla je Greet Vermeylen, voditeljica istraživanja iz Eurofounda. "Radnici sa stalnim ugovorom imaju mnogo veće izglede za razvoj, učenje i pronalaženje izazova na radnom mjestu koji u konačnici doprinose boljem i inspirativnijem radnom okruženju."

Jeste li u protekloj godini sudjelovali u izobrazbi koju je platio Vaš poslodavac?

Poslovni status: radnici sa stalnim ugovorima

Što se tiče skupina zanimanja podaci su vrlo različiti. Najbolje rezultate bilježe visokokvalificirani uredski radnici. Njih 47 % sudjeluje u izobrazbi koju financira poslodavac naspram 36 % nižekvalificiranih uredskih radnika. Premda je u svim skupinama zanimanja u razdoblju od 2000. do 2010. zabilježen porast sudjelovanja u izobrazbi koju je platio poslodavac, fizički radnici zabilježili su veći porast od uredskih radnika, s 18 % na 22 % radnika koji su sudjelovali u takvoj izobrazbi. No, iako je u ovoj skupini zabilježen veći rast u odnosu na skupinu uredskih radnika, fizički radnici i dalje manje sudjeluju u izobrazbi.

Dob je također važan čimbenik: 30 % radnika starijih od 50 godina sudjelovalo je u izobrazbi koju je platio poslodavac naspram 36 % radnika u dobi od 30 do 49 godina. Smanjile su se razlike među dobnim skupinama.

Jeste li u protekloj godini sudjelovali u izobrazbi koju je platio Vaš poslodavac (ili Vi sami ako ste samozaposleni)? (p61a)

 

U proteklih pet godina izobrazba koju financiraju zaposlenici porasla je za 50 %

2010. godine svaki deseti radnik (9 %) sam je platio izobrazbu na radnom mjestu, rezultat je 5. Europskog istraživanja o radnim uvjetima. Posrijedi je porast od 50 % u proteklih 5 godina.

"Veća izobrazba je dobrodošla i u skladu s ciljevima europske politike, no taj podatak treba staviti u kontekst i priznati da razina izobrazbe ipak nije vrlo visoka." rekla je Agnès Parent-Thirion, voditeljica Eurofoundovog tima za istraživanja i trendove. "Najobrazovaniji zaposlenici sudjeluju u izobrazbi i plaćaju izobrazbu. Nejednakosti u izobrazbi visokokvalificiranih uredskih radnika i niskokvalificiranih fizičkih radnika općenito su velike, no još su veće kada se u obzir uzme izobrazba koju plaćaju sami zaposlenici."

Odnos između izobrazbe na radnom mjestu koju poslodavci financiraju visokokvalificiranim uredskim radnicima te niskokvalificiranim fizičkim radnicima kreće se u omjeru od 1 naspram 2, a taj je omjer od 1 naspram 5 uzme li se u obzir izobrazba koju plaćaju sami zaposlenici.

Ovi rezultati potvrđuju da je za razvijanje vještina radne snage potrebna ambiciozna politika na više razina u koju su uključeni svi akteri.

Eurofoundov novi Alat za grafički prikaz rezultata istraživanja omogućuje vam pristup svim podacima iz 5. Europskog istraživanja o radnim uvjetima. Radi se o korisnom i zanimljivom grafičkom prikazu razvoja radnih uvjeta u razdoblju od 1991. do 2010.