Inovacije i stvaranje radnih mjesta u poduzećima

20 ožujka 2020

Stvaranje i zadržavanje više radnih mjesta u europskim poduzećima uključuje niz vanjskih faktora, kao i rast i inovacije unutar poduzeća kako bi se povećala konkurenRead more

Stvaranje i zadržavanje više radnih mjesta u europskim poduzećima uključuje niz vanjskih faktora, kao i rast i inovacije unutar poduzeća kako bi se povećala konkurentnost. Inovacije – promjene u proizvodima, procesima i drugim aspektima njihova poslovanja – mogu pomoći poduzećima da se prilagode promijenjenim okolnostima, ostvare dodatnu vrijednost i postanu konkurentnija, čime se povećava njihov potencijal za stvaranje radnih mjesta. Osim toga, ljudski resursi i prakse organizacije rada stvaraju ispravno radno okruženje za potporu inovacijama, poboljšavanjem vještina, suradnje, kvalitete, inovativnog ponašanja, uključenosti zaposlenika u rješavanje problema i pristupa vanjskim idejama.

Donositeljima politika potreban je pristup znanju o tome kako funkcionira inovativni rad poduzeća u pogledu produktivnosti i učinka poduzeća; koja je potpora za inovacije učinkovita; kako najbolje poticati stvaranje radnih mjesta; o motivima i preprekama za stvaranje radnih mjesta za određene vrste poduzeća.

S obzirom na spor gospodarski oporavak nakon najvećeg restrukturiranja europskog gospodarstva u više desetljeća, jedan je od ključnih izazova politike Europske komisije postići rast s mnogo radnih mjesta. Potreba za poticanjem ulaganja u svrhu stvaranja radnih mjesta glavni je prioritet koji podržavaju „Agenda za nove vještine i poslove” strategije Europa 2020. i proces Europskog semestra. Plan ulaganja za Europu donesen je u studenom 2014. i usmjeren je na mobilizaciju financija, podršku investicijama u realnom gospodarstvu i stvaranje okruženja koje je pogodno za investicije.

Read less

Recent updates

Workplace practices in export-oriented establishments

This policy brief uses the data from the European Company Survey 2019 to examine the workplace practices of export-...
Forthcoming

Skills shortages and mismatches in European establishments

Based on data from the European Company Survey 2019, this report aims to offer a better understanding of how skills...
Forthcoming

Fostering innovation in European companies: Role of workplace practices

Based on data from the European Company Survey 2019, this policy brief investigates associations between innovation and...
Forthcoming
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Eurofoundovo istraživanje u ovom području pruža dragocjen uvid u ključne teme:

Ključni doprinosi

Uvelike zahvaljujući prethodnom radu Eurofounda i podatcima iz trećeg Europskog istraživanja o poduzećima (ECS) koje je provedeno 2013. Eurofound je istražio unutarnje čimbenike i prakse poduzeća, kao i vanjske čimbenike koji stimuliraju inovativno ponašanje, povećavaju konkurentnost te potiču stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

Istraživanje pruža sveobuhvatne informacije o praksama inovacija na radnom mjestu u pogledu organizacije rada, upravljanja ljudskim resursima, izravnog sudjelovanja i socijalnog dijaloga. Detaljnijim istraživanjima analiziralo se sljedeće:

  • motivi za donošenje praksi inovacije na radnom mjestu koje omogućuju zaposlenicima sudjelovanje u organizacijskim promjenama i poboljšavaju kvalitetu radnog vijeka i uspješnost organizacije;
  • prakse u poduzećima EU-a za izravno i neizravno sudjelovanje zaposlenika u donošenju odluka te koje su od tih odluka korisne za organizaciju i za zaposlenike.
Read less

Key outputs over the years

Show more (11)