Inovacije i stvaranje radnih mjesta u poduzećima

26 September 2019

Stvaranje i zadržavanje više radnih mjesta u europskim poduzećima uključuje niz vanjskih faktora, kao i rast i inovacije unutar poduzeća kako bi se povećala konkurentnost. Inovacije – promjene u proizvodima, procesima i drugim aspektima njihova poslovanja – mogu pomoći poduzećima da se prilagode promijenjenim okolnostima, ostvare dodatnu vrijednost i postanu konkurentnija, čime se povećava njihov potencijal za stvaranje radnih mjesta. Osim toga, ljudski resursi i prakse organizacije rada stvaraju ispravno radno okruženje za potporu inovacijama, poboljšavanjem vještina, suradnje, kvalitete, inovativnog ponašanja, uključenosti zaposlenika u rješavanje problema i pristupa vanjskim idejama.

Donositeljima politika potreban je pristup znanju o tome kako funkcionira inovativni rad poduzeća u pogledu produktivnosti i učinka poduzeća; koja je potpora za inovacije učinkovita; kako najbolje poticati stvaranje radnih mjesta; o motivima i preprekama za stvaranje radnih mjesta za određene vrste poduzeća.

S obzirom na spor gospodarski oporavak nakon najvećeg restrukturiranja europskog gospodarstva u više desetljeća, jedan je od ključnih izazova politike Europske komisije postići rast s mnogo radnih mjesta. Potreba za poticanjem ulaganja u svrhu stvaranja radnih mjesta glavni je prioritet koji podržavaju „Agenda za nove vještine i poslove” strategije Europa 2020. i proces Europskog semestra. Plan ulaganja za Europu donesen je u studenom 2014. i usmjeren je na mobilizaciju financija, podršku investicijama u realnom gospodarstvu i stvaranje okruženja koje je pogodno za investicije.

Rad Eurofounda

Eurofoundovo istraživanje u ovom području pruža dragocjen uvid u ključne teme:

Ključni doprinosi

Uvelike zahvaljujući prethodnom radu Eurofounda i podatcima iz trećeg Europskog istraživanja o poduzećima (ECS) koje je provedeno 2013. Eurofound je istražio unutarnje čimbenike i prakse poduzeća, kao i vanjske čimbenike koji stimuliraju inovativno ponašanje, povećavaju konkurentnost te potiču stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

Istraživanje pruža sveobuhvatne informacije o praksama inovacija na radnom mjestu u pogledu organizacije rada, upravljanja ljudskim resursima, izravnog sudjelovanja i socijalnog dijaloga. Detaljnijim istraživanjima analiziralo se sljedeće:

  • motivi za donošenje praksi inovacije na radnom mjestu koje omogućuju zaposlenicima sudjelovanje u organizacijskim promjenama i poboljšavaju kvalitetu radnog vijeka i uspješnost organizacije;
  • prakse u poduzećima EU-a za izravno i neizravno sudjelovanje zaposlenika u donošenju odluka te koje su od tih odluka korisne za organizaciju i za zaposlenike.

Ongoing work

 

Highlights (11)

Svi (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)