Promjene na tržištu rada

31 October 2019

Područje zapošljavanja konstantno se mijenja zbog strukturnih promjena koje uglavnom nastaju zbog razvoja tehnologije i globalizacije. Ali i drugi čimbenici, poput demografskih promjena i novih poslovnih modela, imaju značajne implikacije na rezultate na tržištu rada i na razne druge aspekte poslovnog života europskih građana.

Od usvajanja europske strategije zapošljavanja 1997. države članice obvezale su se uspostaviti skup zajedničkih ciljeva za politiku zapošljavanja. Njegov je glavni cilj stvaranje više radnih mjesta i boljih radnih mjesta diljem EU-a. Sada je dio strategije rasta Europa 2020. i proveden je u sklopu Europskog semestra, godišnjeg procesa koji promiče blisku koordinaciju politika između država članica EU-a i institucija EU-a.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Promjene na tržištu rada

Rad Eurofounda

Eurofound pruža informacije o različitim aspektima prilagodbe tržišta rada strukturnim promjenama te o načinima na koji ta prilagodba može najbolje promovirati bolje životne i radne uvjete na razinama država članica i na europskoj razini. Promjena tržišta rada, organizacijsko restrukturiranje i stvaranje radnih mjesta ključni su za aktivnosti u ovom području, kao i istraživanje o novim oblicima zapošljavanja. Posebna je pažnja posvećena implikacijama za razne skupine poput mladih i žena.

Ključni doprinosi

Nedavni se rad na ovom području usredotočio na razliku u zapošljavanju između muškaraca i žena i na povećano sudjelovanje žena na tržištu rada. Osim toga, Eurofound je istražio nove oblike zapošljavanja koji se razlikuju od tradicionalnog zapošljavanja.

Pregled učinaka zapošljavanja na smanjenje troškova rada koji se ne odnose na plaće za poslodavce prikazuje reforme politike donesene od 2008. diljem država članica EU-a radi poticanja potražnje za radom. 

Europski centar za praćenje restrukturiranja (ERM) prati učinak zapošljavanja velikih događaja u području restrukturiranja u Europi od 2002.

Europski centar za praćenje radnih mjesta (EJM) nekoliko je godina prednjačio u pristupu za bolje razumijevanje promjenjivih struktura zapošljavanja u Europi koji se temelji na radnim mjestima.

Resursi ERM-a

Ongoing work

Highlights (27)

Svi (1589)

Publications (550)

Articles (939)

News (63)

Events (37)