Promjene na tržištu rada

27 studenog 2020

Područje zapošljavanja konstantno se mijenja zbog strukturnih promjena koje uglavnom nastaju zbog razvoja tehnologije i globalizacRead more

Područje zapošljavanja konstantno se mijenja zbog strukturnih promjena koje uglavnom nastaju zbog razvoja tehnologije i globalizacije. Ali i drugi čimbenici, poput demografskih promjena i novih poslovnih modela, imaju značajne implikacije na rezultate na tržištu rada i na razne druge aspekte poslovnog života europskih građana.

Od usvajanja europske strategije zapošljavanja 1997. države članice obvezale su se uspostaviti skup zajedničkih ciljeva za politiku zapošljavanja. Njegov je glavni cilj stvaranje više radnih mjesta i boljih radnih mjesta diljem EU-a. Sada je dio strategije rasta Europa 2020. i proveden je u sklopu Europskog semestra, godišnjeg procesa koji promiče blisku koordinaciju politika između država članica EU-a i institucija EU-a.

Read less

Nedavna ažuriranja

Managing skills requires skilled managers

According to the dictionary, an organisation is an organised group of people with a particular purpose. To achieve this...

COVID-19 crisis led to doubling of EU restructuring job loss in first six months of 2020

The COVID-19 crisis has led to a doubling of restructuring job loss in the first half of 2020 compared to the rolling...

Izvješće ERM-a za 2020.: restrukturiranje na prekograničnoj razini

Ovo je izvješće usmjereno na dva cilja. Prvo, u njemu se iznosi pregled nedavnih aktivnosti restrukturiranja u EU-u, od...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Eurofound pruža informacije o različitim aspektima prilagodbe tržišta rada strukturnim promjenama te o načinima na koji ta prilagodba može najbolje promovirati bolje životne i radne uvjete na razinama država članica i na europskoj razini. Promjena tržišta rada, organizacijsko restrukturiranje i stvaranje radnih mjesta ključni su za aktivnosti u ovom području, kao i istraživanje o novim oblicima zapošljavanja. Posebna je pažnja posvećena implikacijama za razne skupine poput mladih i žena.

Ključni doprinosi

Nedavni se rad na ovom području usredotočio na razliku u zapošljavanju između muškaraca i žena i na povećano sudjelovanje žena na tržištu rada. Osim toga, Eurofound je istražio nove oblike zapošljavanja koji se razlikuju od tradicionalnog zapošljavanja.

Pregled učinaka zapošljavanja na smanjenje troškova rada koji se ne odnose na plaće za poslodavce prikazuje reforme politike donesene od 2008. diljem država članica EU-a radi poticanja potražnje za radom. 

Europski centar za praćenje restrukturiranja (ERM) prati učinak zapošljavanja velikih događaja u području restrukturiranja u Europi od 2002.

Europski centar za praćenje radnih mjesta (EJM) nekoliko je godina prednjačio u pristupu za bolje razumijevanje promjenjivih struktura zapošljavanja u Europi koji se temelji na radnim mjestima.

Resursi ERM-a

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promjene na tržištu rada

Prijavi se
  • Publications (1634)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promjene na tržištu rada

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.