Promjene na tržištu rada

29 listopada 2020

Područje zapošljavanja konstantno se mijenja zbog strukturnih promjena koje uglavnom nastaju zbog razvoja tehnologije i globalizacRead more

Područje zapošljavanja konstantno se mijenja zbog strukturnih promjena koje uglavnom nastaju zbog razvoja tehnologije i globalizacije. Ali i drugi čimbenici, poput demografskih promjena i novih poslovnih modela, imaju značajne implikacije na rezultate na tržištu rada i na razne druge aspekte poslovnog života europskih građana.

Od usvajanja europske strategije zapošljavanja 1997. države članice obvezale su se uspostaviti skup zajedničkih ciljeva za politiku zapošljavanja. Njegov je glavni cilj stvaranje više radnih mjesta i boljih radnih mjesta diljem EU-a. Sada je dio strategije rasta Europa 2020. i proveden je u sklopu Europskog semestra, godišnjeg procesa koji promiče blisku koordinaciju politika između država članica EU-a i institucija EU-a.

Read less

Nedavna ažuriranja

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Just 31% of companies capitalise fully on direct employee involvement to enhance performance and well-being

Fewer than one-third (31%) of companies in the EU27 facilitated the regular direct participation of employees in...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Eurofound pruža informacije o različitim aspektima prilagodbe tržišta rada strukturnim promjenama te o načinima na koji ta prilagodba može najbolje promovirati bolje životne i radne uvjete na razinama država članica i na europskoj razini. Promjena tržišta rada, organizacijsko restrukturiranje i stvaranje radnih mjesta ključni su za aktivnosti u ovom području, kao i istraživanje o novim oblicima zapošljavanja. Posebna je pažnja posvećena implikacijama za razne skupine poput mladih i žena.

Ključni doprinosi

Nedavni se rad na ovom području usredotočio na razliku u zapošljavanju između muškaraca i žena i na povećano sudjelovanje žena na tržištu rada. Osim toga, Eurofound je istražio nove oblike zapošljavanja koji se razlikuju od tradicionalnog zapošljavanja.

Pregled učinaka zapošljavanja na smanjenje troškova rada koji se ne odnose na plaće za poslodavce prikazuje reforme politike donesene od 2008. diljem država članica EU-a radi poticanja potražnje za radom. 

Europski centar za praćenje restrukturiranja (ERM) prati učinak zapošljavanja velikih događaja u području restrukturiranja u Europi od 2002.

Europski centar za praćenje radnih mjesta (EJM) nekoliko je godina prednjačio u pristupu za bolje razumijevanje promjenjivih struktura zapošljavanja u Europi koji se temelji na radnim mjestima.

Resursi ERM-a

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promjene na tržištu rada

Prijavi se
  • Publications (1631)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Promjene na tržištu rada

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.