Životni uvjeti i kvaliteta života

13 srpnja 2021

Životni uvjeti i kvaliteta života čine jednu od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021.Read more

Životni uvjeti i kvaliteta života čine jednu od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – 2024. Eurofound će i dalje utvrđivati i analizirati ključne aspekte povezane s poboljšanjem životnih uvjeta europskih građana, uključujući informacije o njihovu poimanju kvalitete života i društva. Budući da su pandemija bolesti COVID-19 i gospodarska kriza koja je iz nje proizašla snažno utjecale na živote ljudi, Eurofound će dodatno istražiti kako je kriza utjecala na građane EU-a različitih životnih dobi.

Tijekom razdoblja 2021. – 2024. Eurofound će svojim istraživanjem dati važan uvid u izazove i izglede u području životnih uvjeta i kvalitete života u EU-u te u ulogu različitih inicijativa koje su namijenjene ublažavanju socijalnih poteškoća različitih skupina građana. Posebno je važan utjecaj na starije ljude i njihovu potrebu za skrbi, mlade i njihovu društvenu uključenost i mobilnost te različite posljedice krize na muškarce i žene .

Javne službe iz cijelog EU-a imale su važnu ulogu u nastojanjima da se prevlada kriza uzrokovana bolešću COVID-19 dok su bile suočene sa znatnim poteškoćama te će ih se detaljno procijeniti s naglaskom na pitanja kao što su kvaliteta, dostupnost i pristupačnost. Kao što su pokazala prethodna istraživanja, kriza je imala nerazmjerne učinke na određene skupine ovisno o njihovoj dobi, odgovornostima za pružanje skrbi ravnoteži između poslovnog i privatnog života , što će Eurofound dodatno analizirati.

U suradnji s Europskim institutom za ravnopravnost spolova (EIGE), Eurofound namjerava istražiti višedimenzionalnu razliku između spolova u pogledu toga kako je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 utjecala na muškarce i žene u smislu sudjelovanja u zapošljavanju, materijalnih životnih uvjeta i dobrobiti kako bi utvrdio razlike i procijenio njezin učinak na razlike između spolova.

Kvaliteta javnih službi bila je ključna u uspostavljanju povjerenja u institucije suvremene Europe te će biti presudna u prevladavanju trenutačnih i budućih izazova. Kvalitetne usluge također su područje u kojem su potrebne inovacije, posebno u pogledu prelaska na digitalne i ekološki prihvatljivije usluge te spremnosti za opasnosti, kao što je pandemija, u budućnosti.

Tadas Leončikas, viši voditelj istraživanja, Jedinica za socijalnu politiku

Read less

Nedavna ažuriranja

Vaccine acceptance hinges on transparent communication

Vaccine acceptance is key to the success of COVID-19 vaccination campaigns worldwide. Worryingly, over a quarter of...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životni uvjeti i kvaliteta života

Prijavi se

Razmatranje prioriteta dionika

Top

Istraživanjem Eurofounda nastoje se poduprijeti mjere politike koje se odnose na izazove i mogućnosti na razini EU-a i nacionalnoj razini u području životnih uvjeta i kvalitete živoRead more

Istraživanjem Eurofounda nastoje se poduprijeti mjere politike koje se odnose na izazove i mogućnosti na razini EU-a i nacionalnoj razini u području životnih uvjeta i kvalitete života. Konkretno, njime će se pratiti utjecaj bolesti COVID-19 i gospodarska kriza koju je uzrokovala tako što će se pružati informacije o statusu, trendovima, rizicima te načinima na koje se mogu poboljšati životni uvjeti u EU-u. Eurofound će staviti naglasak na utvrđivanje i analizu neodgodivih pitanja za najranjivije skupine, posebno starije građane i mlade ljude. Eurofound će također informirati oblikovatelje politika dostavljanjem dokaza o trendovima i pokretačima u pogledu pružanja javnih usluga, a pritom će povezati svoje rezultate s europskim stupom socijalnih prava .

Plan rada Agencije usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije za sljedeće četiri godine te se izravno nadovezuje na niz ključnih područja politike usmjerenih na stvaranje snažne socijalne Europe. Konkretno, istraživanjem će se poduprijeti inicijative politike i aktivnosti povezane s provedbom europske strategije za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. programa Garancija za mlade garancije za djecu europskog semestra te njegovih preporuka za pojedine zemlje.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Ključne poruke u pogledu politike

Top

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u ovom području.

Read more

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u ovom području.

 • Percepcija tenzija u društvu ima najnegativniji učinak na povjerenje u institucije dok je percipirana kvaliteta javnih usluga ključni pokretač povećanja povjerenja u institucije.
 • Potrebno je pružati više dugotrajne skrbi uz veću fleksibilnost. Kućna njega i pomoć trebale bi biti dostupnije, posebno u državama članicama u kojima su najniži prihodi.
 • Brz pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i dugotrajnoj skrbi može potaknuti ranu intervenciju i praćenje promjenjivih potreba te spriječiti pogoršanje problema u području dugotrajne skrbi.
 • Mladi ljudi imaju sve više problema s duševnim zdravljem, iako nije jasno je li to zbog veće učestalosti ili bolje osviještenosti i dijagnosticiranja. Duševno zdravlje usko je povezano s ostalim problemima mladih te može biti rezultat ili uzrok nejednakosti. Čimbenici rizika za probleme s duševnim zdravljem uključuju invaliditet i kroničnu bolest, probleme u obitelji i odnosima s vršnjacima te prekomjernu upotrebu društvenih medija.
 • Iako su se razine povjerenja i socijalne kohezije u EU-u vratile na vrijednosti prije početka financijske krize, pojava bolesti COVID-19 imala je znatan utjecaj na dobrobit u zemljama koje je pandemija naviše pogodila.
 • Pokazalo se da su mladi ljudi jedna od skupina najviše pogođenih uvođenjem zabrane kretanja te su, zajedno s nezaposlenim ispitanicima, izvijestili o najnižoj razini dobrobiti, unatoč određenom poboljšanju u odnosu na početak pandemije. Iako su se razina zadovoljstva životom i razina optimizma povećale u odnosu na travanj 2020., mladi se i dalje osjećaju isključenima iz društva te su i dalje izloženi najvećem riziku od depresije, iz čega se može zaključiti da su ograničenja uvedena tijekom zabrane kretanja na njih imala veći utjecaj.
 • Mjere za ublažavanje rizika za duševno zdravlje nezaposlenih i mladih koji su nastali zbog bolesti COVID-19 bit će ključne u slučaju daljnjih valova širenja koronavirusa. Aktualne mjere politike moraju obuhvaćati pružanje ciljane potpore kako bi se onima koji traže posao omogućilo da se vrate na pravi put i nose s posljedicama pandemije te omogućavanje mladima da u potpunosti sudjeluju u društvu.
 • Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 smanjila je razine optimizma te je više utjecala na ravnotežu između poslovnog i privatnog života kod žena nego muškaraca. Ublažavanje te štete bit će ključno kako bi se osiguralo da žene ne trpe nerazmjerno posljedice trenutačne pandemije.
 • Održavanju povjerenja građana u nacionalne i europske institucije u vrijeme krize mora se i dalje posvećivati posebna pozornost jer poštovanje mjera kontrole širenja bolesti COVID-19 uvelike ovisi o razini povjerenja u institucije i znanstvene savjete. Povećanje razine povjerenja u institucije o kojem su izvijestili ispitanici koji su ostvarili korist od mjera potpore isto tako šalje jasnu poruku nacionalnim vladama i EU-u.
Read less

Postojeća istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Eurofound će tijekom 2021. nastaviti provoditi svoja paneuropska istraživanja usmjerena na utvrđivanje utjecaja bolesti COVID-19 na životne uvjete. Nakon dva prethodna kruga internetske ankete naslovljene Život, posao i COVID-19, planira se i treći koji će se provesti 2021.

Read more

Eurofound će tijekom 2021. nastaviti provoditi svoja paneuropska istraživanja usmjerena na utvrđivanje utjecaja bolesti COVID-19 na životne uvjete. Nakon dva prethodna kruga internetske ankete naslovljene Život, posao i COVID-19, planira se i treći koji će se provesti 2021.

Eurofound će objaviti rezultate koji se odnose na mlade i početni utjecaj bolesti COVID-19 na dobrobit i mogućnosti zaposlenja mladih ljudi i NEET-ova (mladi koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih) te će istražiti aspekte pravednosti i budućnost u pogledu optimizma i percepcije kvalitete društva. Ovo se istraživanje nadovezuje na prethodna istraživanja o NEET-ovima te se temelji na podatcima iz internetske ankete o bolesti COVID-19.

Posebna će se pozornost pridati životnim uvjetima starijih ljudi i njihovim potrebama za formalnim i neformalnim uslugama skrbi, kao i njihovoj dobrobiti, opasnosti od socijalne isključenosti i prihodima tijekom pandemije i razdoblja netom nakon nje. Eurofound će istražiti razlike u dostupnosti i upotrebi usluga skrbi te će napraviti i pregled odabranih primjera rješenja na daljinu za zdravstvene usluge i usluge skrbi.

Kad je riječ o razlikama između spolova koje su nastale zbog bolesti COVID-19, Eurofound će dodatno istražiti raspodjelu plaćenog i neplaćenog rada te odgovornosti povezanih sa skrbi i radom u kućanstvu među muškarcima i ženama tijekom krize.

Istražit će se niz aspekata povezanih s utjecajem pandemije i promjenama u javnim uslugama, kao što su usluge podrške zapošljavanju, zdravstvene usluge i usluge skrbi, socijalna zaštita i obrazovanje, i to primjerice upotreba i pružanje tih usluga, pripravnost pružatelja, upotreba digitalnih alata, konsolidacija i financiranje te zadovoljstvo i iskustva korisnika usluga.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u pogledu ove teme.

Read less
 • Publications (631)
 • Data
 • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životni uvjeti i kvaliteta života

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.