Praćenje konvergencije u Europskoj uniji

23 lipnja 2020

Europska unija posvećena je ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, uravnoteženom gospodarskom rastu i uzlaznoj gospodarskoj konvergenciji. Konvergencija između država članica u pogledu gospodarske i socijalne dimenzije postignuta je posljednjih desetljeća.Read more

Europska unija posvećena je ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, uravnoteženom gospodarskom rastu i uzlaznoj gospodarskoj konvergenciji. Konvergencija između država članica u pogledu gospodarske i socijalne dimenzije postignuta je posljednjih desetljeća. Gospodarska kriza 2008. zaustavila je pozitivne trendove konvergencije, a trendovi divergencije odonda obilježavaju rezultate država članica Europske unije. 

Read less

Recent updates

Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs

On 28 January 2019, Eurofound’s Executive Director Juan Menéndez-Valdés presents to the European Parliament Committee...

Upward convergence in working conditions

Social convergence has gained an equal footing alongside economic convergence as an EU goal in the wake of the economic...

A more equal Europe? Convergence and the European Pillar of Social Rights

The European Pillar of Social Rights is designed to act as a compass for a renewed process of upward convergence among...
Top

Razlike u uspješnosti među državama članicama i povećanje nejednakosti unutar njih opravdavaju zajedničku zabrinutost zbog različitih razloRead more

Razlike u uspješnosti među državama članicama i povećanje nejednakosti unutar njih opravdavaju zajedničku zabrinutost zbog različitih razloga. Prvi je razlog taj što su u suprotnosti s očekivanjima da produbljivanje europskih integracija vodi do sve veće kohezije na nacionalnoj i paneuropskoj razini, a drugi činjenica da se zbog njih širi osjećaj društvene nepravde i nepravičnosti među građanima, što potiče protueuropsko raspoloženje i ugrožava europski projekt. 

Kako bi tvorci politika proveli odgovarajuće inicijative i ocijenili njihovu učinkovitost u postizanju cilja uzlazne konvergencije, potrebni su im dokazi o trendovima divergencije i dinamici unutar država članica i među njima. Važno je znati postoje li ti trendovi, upozoravaju li oni na opće pogoršanje životnih i radnih uvjeta te povećavaju li se razlike među skupinama država članica ili regija, kao i kreću li se neke od tih skupina u različitim smjerovima. 

Forum Zaklade 2017.

Forum Zaklade središnji je događaj Eurofounda održan 14. i 15. studenoga 2017. u dvorcu Dublin u istoimenom gradu u Irskoj. Rasprave 200 sudionika na visokoj razini iz Europe i šire bile su usmjerene na različite perspektive konvergencije u Europi i njezinu povezanost s europskim stupom socijalnih prava. Uzimajući u obzir ekonomsku i socijalnu dimenziju kao dvije strane medalje, rasprave su bile usmjerene na uzlaznu konvergenciju u životnim i radnim uvjetima, uključujući zapošljavanje.

Pogledajte izlaganja s Foruma, pripremne dokumente i program Foruma.

 

Ekonomska i socijalna uzlazna konvergencija smatra se zajedničkim ciljem ekonomske i monetarne unije, kao i Europske unije u cjelini. Kako bi ugradila socijalni element u središte svojih mjera politike, Komisija je u studenome 2017. službeno proglasila europski stup socijalnih prava. Kao jedan od trenutačnih prioriteta politike Komisije stup će služiti „za pružanje smjernica za ponovnu uspostavu konvergencije u cijeloj Europi”. 

Rad Eurofounda

Usmjeravajući se na konvergenciju ishoda i uspješnosti država članica i regija, Eurofound prati konvergenciju među državama članicama u sljedećim područjima istraživanja: socioekonomskim čimbenicima, zapošljavanju, životnim i radnim uvjetima. Istraživanje u socioekonomskom području uključivat će istraživanje stvarne konvergencije, tj. BDP-a po stanovniku i drugih makroekonomskih varijabli, kao i pristupa nizu usluga i socijalnoj zaštiti.

Konvergencija u zapošljavanju analizirat će se uglavnom na temelju razvoja sudjelovanja u zapošljavanju kroz povijest upotrebom podataka Eurostata. 

Istraživanje konvergencije u radnim uvjetima oslanjat će se na pojam kvalitete posla izmjerene u Europskom istraživanju o radnim uvjetima i s pomoću drugih statističkih izvora.

Istraživanje životnih uvjeta uključivat će objektivne i subjektivne pokazatelje, uključujući podatke iz Europskog istraživanja o kvaliteti života, i obuhvatit će kvalitetu društva, životnih uvjeta i općenitu dobrobit.

Analizom konvergencije bit će obuhvaćeni i različiti vremenski okviri, tj. kratkoročni i dugoročni trendovi, a rezultati analize, kada to bude relevantno i izvedivo, bit će iskazani po spolu i dobnim skupinama kako bi se zabilježili različiti trendovi među stanovništvom.

Aktivnosti istraživanja organizirane su u tri glavna dijela. Istraživanjem će se najprije pratiti najnoviji trendovi konvergencije i divergencije među državama članicama i unutar njih u prethodno navedenim područjima. Zatim će se s pomoću sveobuhvatnog pristupa istraživanjem nastojati otkriti pokretači tih trendova. To će uključivati analizu obilježja na razini institucija te na makrorazini i mikrorazini. Naposljetku će se istraživanjem doći do dokaza nužnih za doprinos raspravi o inicijativama i mogućnostima za poticanje ekonomske i socijalne konvergencije na europskoj razini.

Eurofound istražuje mogućnost kombiniranja pokazatelja i izrade zbirnih indeksa na temelju iskustva drugih međunarodnih organizacija. Analize će biti utemeljene na prethodnom radu, a Eurofound će razmotriti grupiranje zemalja ili regija radi razumijevanja različitosti među njima.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Praćenje konvergencije u Europskoj uniji

Prijavi se

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (31)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Praćenje konvergencije u Europskoj uniji

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.