Praćenje konvergencije u Europskoj uniji

22 ožujka 2023

Europska unija posvećena je ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, uravnoteženom gospodarskom rastu i uzlaznoj gospodarskoj konvergenciji. Konvergencija između država članica u pogledu gospodarske i socijalne dimenzije postignuta je posljednjih desetljeća.Read more

Europska unija posvećena je ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, uravnoteženom gospodarskom rastu i uzlaznoj gospodarskoj konvergenciji. Konvergencija između država članica u pogledu gospodarske i socijalne dimenzije postignuta je posljednjih desetljeća. Gospodarska kriza 2008. zaustavila je pozitivne trendove konvergencije, a trendovi divergencije odonda obilježavaju rezultate država članica Europske unije. 

Read less

Nedavna ažuriranja

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Je li Europa predvodnica u kvaliteti institucija?

Kvaliteta institucija ključan je čimbenik u postizanju uzlazne gospodarske i socijalne konvergencije u EU-u, ima...

Praćenje konvergencije u Europskoj uniji: Gledanje unatrag za kretanje unaprijed – uzlazna konvergencija za vrijeme krize

Uzlazna konvergencija središnja je težnja projekata EU-a. Države članice i njihovi građani pristupaju Uniji jer očekuju...
Top

Razlike u uspješnosti među državama članicama i povećanje nejednakosti unutar njih opravdavaju zajedničku zabrinutost zbog različitih razloRead more

Razlike u uspješnosti među državama članicama i povećanje nejednakosti unutar njih opravdavaju zajedničku zabrinutost zbog različitih razloga. Prvi je razlog taj što su u suprotnosti s očekivanjima da produbljivanje europskih integracija vodi do sve veće kohezije na nacionalnoj i paneuropskoj razini, a drugi činjenica da se zbog njih širi osjećaj društvene nepravde i nepravičnosti među građanima, što potiče protueuropsko raspoloženje i ugrožava europski projekt. 

Kako bi tvorci politika proveli odgovarajuće inicijative i ocijenili njihovu učinkovitost u postizanju cilja uzlazne konvergencije, potrebni su im dokazi o trendovima divergencije i dinamici unutar država članica i među njima. Važno je znati postoje li ti trendovi, upozoravaju li oni na opće pogoršanje životnih i radnih uvjeta te povećavaju li se razlike među skupinama država članica ili regija, kao i kreću li se neke od tih skupina u različitim smjerovima. 

Forum Zaklade 2017.

Forum Zaklade središnji je događaj Eurofounda održan 14. i 15. studenoga 2017. u dvorcu Dublin u istoimenom gradu u Irskoj. Rasprave 200 sudionika na visokoj razini iz Europe i šire bile su usmjerene na različite perspektive konvergencije u Europi i njezinu povezanost s europskim stupom socijalnih prava. Uzimajući u obzir ekonomsku i socijalnu dimenziju kao dvije strane medalje, rasprave su bile usmjerene na uzlaznu konvergenciju u životnim i radnim uvjetima, uključujući zapošljavanje.

Pogledajte izlaganja s Foruma, pripremne dokumente i program Foruma.

 

Ekonomska i socijalna uzlazna konvergencija smatra se zajedničkim ciljem ekonomske i monetarne unije, kao i Europske unije u cjelini. Kako bi ugradila socijalni element u središte svojih mjera politike, Komisija je u studenome 2017. službeno proglasila europski stup socijalnih prava. Kao jedan od trenutačnih prioriteta politike Komisije stup će služiti „za pružanje smjernica za ponovnu uspostavu konvergencije u cijeloj Europi”. 

Rad Eurofounda

Usmjeravajući se na konvergenciju ishoda i uspješnosti država članica i regija, Eurofound prati konvergenciju među državama članicama u sljedećim područjima istraživanja: socioekonomskim čimbenicima, zapošljavanju, životnim i radnim uvjetima. Istraživanje u socioekonomskom području uključivat će istraživanje stvarne konvergencije, tj. BDP-a po stanovniku i drugih makroekonomskih varijabli, kao i pristupa nizu usluga i socijalnoj zaštiti.

Konvergencija u zapošljavanju analizirat će se uglavnom na temelju razvoja sudjelovanja u zapošljavanju kroz povijest upotrebom podataka Eurostata. 

Istraživanje konvergencije u radnim uvjetima oslanjat će se na pojam kvalitete posla izmjerene u Europskom istraživanju o radnim uvjetima i s pomoću drugih statističkih izvora.

Istraživanje životnih uvjeta uključivat će objektivne i subjektivne pokazatelje, uključujući podatke iz Europskog istraživanja o kvaliteti života, i obuhvatit će kvalitetu društva, životnih uvjeta i općenitu dobrobit.

Analizom konvergencije bit će obuhvaćeni i različiti vremenski okviri, tj. kratkoročni i dugoročni trendovi, a rezultati analize, kada to bude relevantno i izvedivo, bit će iskazani po spolu i dobnim skupinama kako bi se zabilježili različiti trendovi među stanovništvom.

Aktivnosti istraživanja organizirane su u tri glavna dijela. Istraživanjem će se najprije pratiti najnoviji trendovi konvergencije i divergencije među državama članicama i unutar njih u prethodno navedenim područjima. Zatim će se s pomoću sveobuhvatnog pristupa istraživanjem nastojati otkriti pokretači tih trendova. To će uključivati analizu obilježja na razini institucija te na makrorazini i mikrorazini. Naposljetku će se istraživanjem doći do dokaza nužnih za doprinos raspravi o inicijativama i mogućnostima za poticanje ekonomske i socijalne konvergencije na europskoj razini.

Eurofound istražuje mogućnost kombiniranja pokazatelja i izrade zbirnih indeksa na temelju iskustva drugih međunarodnih organizacija. Analize će biti utemeljene na prethodnom radu, a Eurofound će razmotriti grupiranje zemalja ili regija radi razumijevanja različitosti među njima.

Read less
  • Publications (39)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities