Praćenje strukturnih promjena i upravljanje restrukturiranjem

13 December 2019

Strukturne promjene u gospodarstvu imaju mnoge implikacije za europska tržišta rada i zapošljavanje. Iako je dinamičnost nužna za vitalno gospodarstvo, gubitak posla može biti ozbiljan događaj u životu, pa bi procesi restrukturiranja trebali težiti smanjenju negativnih posljedica za zaposlenike.

Donositeljima politika potreban je uvid u razvoj tržišta rada kako bi osigurali da radna snaga posjeduje vještine koje su potrebne poslodavcima sada i u budućnosti. Politika je isto tako potrebna za rješavanje smanjenja potražnje za radom i raspoređivanja radnika iz industrija u padu.

U postavljanju strategije Europa 2020. Europska se komisija obvezala na „promicanje restrukturiranja sektora u poteškoćama prema aktivnostima orijentiranima na budućnost, uključujući brzo preusmjeravanje vještina na sektore i tržišta u nastajanju koja ostvaruju visok rast”. Najspecifičniji je instrument za restrukturiranje europske politike zapošljavanja Europski fond za prilagodbu globalizaciji, koji pruža potporu osobama koje su ostale bez posla zbog velikih strukturnih promjena nastalih kao rezultat globalizacije.

Rad Eurofounda

Eurofound prati i analizira utjecaj strukturnih promjena na europskim tržištima rada. Najprije nastoji pružiti odgovore na osnovno pitanje – gdje zaposlenost raste, a gdje opada. Tom pitanju pristupa iz različitih kutova, kao što su sektor, zanimanje i ugovor o radu. Osim toga, odgovara na pitanje iz perspektive kvalitete radnog mjesta – ako primjerice pretpostavimo da plaća predstavlja kvalitetu radnog mjesta, stvaraju li se nova radna mjesta na visoko, srednje ili niskoplaćenim poslovima? Ključni je dio ovog rada usmjeren na prikupljanje informacija o utjecaju restrukturiranja na zapošljavanje, koje omogućuje obuhvaćanje i ispitivanje trendova u aktivnostima restrukturiranja diljem Europe.

Eurofound je razvio dva instrumenta kako bi zainteresiranim stranama pružio neophodne informacije, uvide i analize za planiranje promjena na tržištu rada i oblikovanje politika za postizanje europskih ciljeva zapošljavanja.

Europski centar za praćenje restrukturiranja (ERM) jedinstveni je resurs znanja o restrukturiranju, koji putem svojih baza podataka nudi niz informacija o događajima restrukturiranja, nacionalnim instrumentima javne podrške i zakonodavstvu, kao i o studijama slučaja o procesima restrukturiranja.

Europski centar za praćenje radnih mjesta (EJM) prati i analizira promjene u strukturi zapošljavanja u Europi, prvenstveno s obzirom na zanimanje i sektor, ali uzima u obzir i spol, vrstu ugovora o radu, obrazovanje i državljanstvo. Daje kvalitativnu procjenu ovih pomaka s pomoću raznih mjera kvalitete radnog mjesta – plaća, razina vještina i postignutog obrazovanja – i pokazuje za zapošljavanje

  • poboljšanje: povećava se broj radnih mjesta visoke kvalitete
  • pogoršanje: povećava se broj radnih mjesta niske kvalitete
  • polariziraciju: povećava se na oba kraja spektra kvalitete, ali se smanjuje broj radnih mjesta srednje kvalitete.

Ključni doprinosi

ERM je nedavno istražio utjecaj na zapošljavanje koji imaju premještanje proizvodnje iz Europe i vraćanje proizvodnje u Europu. Ispitao je i stvaranje radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) te nastojanja javnih vlasti u promicanju zapošljavanja u poduzećima ove veličine.

Za EJM analizom promjena u strukturi zapošljavanja, uz opis nedavnih trendova, ispitane su i promjene iz dugoročnih i globalnih perspektiva.

Resursi za restrukturiranje

Ongoing work

 

Highlights (12)

Svi (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)