Praćenje strukturnih promjena i upravljanje restrukturiranjem

21 svibnja 2020

Strukturne promjene u gospodarstvu imaju mnoge implikacije za europska tržišta rada i zapošljaRead more

Strukturne promjene u gospodarstvu imaju mnoge implikacije za europska tržišta rada i zapošljavanje. Iako je dinamičnost nužna za vitalno gospodarstvo, gubitak posla može biti ozbiljan događaj u životu, pa bi procesi restrukturiranja trebali težiti smanjenju negativnih posljedica za zaposlenike.

Donositeljima politika potreban je uvid u razvoj tržišta rada kako bi osigurali da radna snaga posjeduje vještine koje su potrebne poslodavcima sada i u budućnosti. Politika je isto tako potrebna za rješavanje smanjenja potražnje za radom i raspoređivanja radnika iz industrija u padu.

U postavljanju strategije Europa 2020. Europska se komisija obvezala na „promicanje restrukturiranja sektora u poteškoćama prema aktivnostima orijentiranima na budućnost, uključujući brzo preusmjeravanje vještina na sektore i tržišta u nastajanju koja ostvaruju visok rast”. Najspecifičniji je instrument za restrukturiranje europske politike zapošljavanja Europski fond za prilagodbu globalizaciji, koji pruža potporu osobama koje su ostale bez posla zbog velikih strukturnih promjena nastalih kao rezultat globalizacije.

Read less

Nedavna ažuriranja

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Eurofound prati i analizira utjecaj strukturnih promjena na europskim tržištima rada. Najprije nastoji pružiti odgovore na osnovno pitanje – gdje zaposlenost raste, a gdje opada. Tom pitanju pristupa iz različitih kutova, kao što su sektor, zanimanje i ugovor o radu. Osim toga, odgovara na pitanje iz perspektive kvalitete radnog mjesta – ako primjerice pretpostavimo da plaća predstavlja kvalitetu radnog mjesta, stvaraju li se nova radna mjesta na visoko, srednje ili niskoplaćenim poslovima? Ključni je dio ovog rada usmjeren na prikupljanje informacija o utjecaju restrukturiranja na zapošljavanje, koje omogućuje obuhvaćanje i ispitivanje trendova u aktivnostima restrukturiranja diljem Europe.

Eurofound je razvio dva instrumenta kako bi zainteresiranim stranama pružio neophodne informacije, uvide i analize za planiranje promjena na tržištu rada i oblikovanje politika za postizanje europskih ciljeva zapošljavanja.

Europski centar za praćenje restrukturiranja (ERM) jedinstveni je resurs znanja o restrukturiranju, koji putem svojih baza podataka nudi niz informacija o događajima restrukturiranja, nacionalnim instrumentima javne podrške i zakonodavstvu, kao i o studijama slučaja o procesima restrukturiranja.

Europski centar za praćenje radnih mjesta (EJM) prati i analizira promjene u strukturi zapošljavanja u Europi, prvenstveno s obzirom na zanimanje i sektor, ali uzima u obzir i spol, vrstu ugovora o radu, obrazovanje i državljanstvo. Daje kvalitativnu procjenu ovih pomaka s pomoću raznih mjera kvalitete radnog mjesta – plaća, razina vještina i postignutog obrazovanja – i pokazuje za zapošljavanje

 • poboljšanje: povećava se broj radnih mjesta visoke kvalitete
 • pogoršanje: povećava se broj radnih mjesta niske kvalitete
 • polariziraciju: povećava se na oba kraja spektra kvalitete, ali se smanjuje broj radnih mjesta srednje kvalitete.

Ključni doprinosi

ERM je nedavno istražio utjecaj na zapošljavanje koji imaju premještanje proizvodnje iz Europe i vraćanje proizvodnje u Europu. Ispitao je i stvaranje radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) te nastojanja javnih vlasti u promicanju zapošljavanja u poduzećima ove veličine.

Za EJM analizom promjena u strukturi zapošljavanja, uz opis nedavnih trendova, ispitane su i promjene iz dugoročnih i globalnih perspektiva.

Resursi za restrukturiranje

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Data
 • Ongoing work

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates