NEET-ovi

29 studenog 2021

Snižavanje stope nezaposlenosti mladih i nastojanje da se što veći broj mladih ljudi u Europi učinkovitije uključi u svijet rada u središtu je programa politike EU-a. Gospodarska kriza dovela je do visoke stope nezaposlenosti mladih, a time i isključenosti mladih ljudRead more

Snižavanje stope nezaposlenosti mladih i nastojanje da se što veći broj mladih ljudi u Europi učinkovitije uključi u svijet rada u središtu je programa politike EU-a. Gospodarska kriza dovela je do visoke stope nezaposlenosti mladih, a time i isključenosti mladih ljudi. Zbog toga istraživači i državni dužnosnici traže nove načine praćenja i analize učestalosti ranjivosti tržišta rada i isključenosti mladih ljudi. 

Pojam „NEET” označava mlade ljude koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju

Read less

Nedavna ažuriranja

Utjecaj bolesti COVID-19 na mlade u EU-u

Nakon dugog oporavka od gospodarske krize (2007. – 2013.) mladi u EU-u pokazali su se osjetljivijima na utjecaje...

EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being

On Thursday 28 May (17:00), as part of the 2020 online European Youth Event (EYE), Valentina Patrini, Research Officer...

The tide is rising, are all boats lifting?

Employment is at its highest level ever in the EU, and the employment recovery is now well-established in Europe. But...
Top

Koncept se široko upotrebljava kao pokazatelj za informiranje politika usmjerenih na mlade o zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju i socijalnoj uključenosti u 28 država članica EU-a od 2010. 

Read more

Koncept se široko upotrebljava kao pokazatelj za informiranje politika usmjerenih na mlade o zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju i socijalnoj uključenosti u 28 država članica EU-a od 2010. 

NEET-ovi su prvi put spomenuti u europskim raspravama o politikama u okviru vodeće inicijative strategije Europa 2020. „Mladi u pokretu”. Tada je tim pojmom bila obuhvaćena skupina mladih ljudi u dobi od 15 do 24 godine, a kasnije je on proširen na mlade od 15 do 29 godina. Taj je koncept sada ugrađen u središte diskursa o politici na razini EU-a. Trenutačno 14,2 % stanovništva u dobi od 15 do 29 godina pripada skupini NEET. 

U travnju 2013. Vijeće Europske unije donijelo je prijedlog Europske komisije za provedbu Garancije za mlade u svim državama članicama. Smanjenje broja NEET-ova izričit je politički cilj Garancije za mlade. Cilj je te inicijative osigurati da svi mladi u dobi od 15 do 24 godine dobiju kvalitetnu ponudu radnih mjesta, mogućnosti za nastavak obrazovanja, naukovanja ili osposobljavanja u roku od četiri mjeseca otkad postanu nezaposleni ili napuste formalno obrazovanje. Početak provedbe Garancije za mlade u svim državama članicama putem Inicijative za zapošljavanje mladih smanjilo je broj NEET-ova i na taj način pridonijelo poboljšanju situacije na terenu. 

Nedavno, 7. prosinca 2016., Europska komisija pokrenula je inicijativu Ulaganje u mlade u Europi, povećavajući napore u pogledu pružanja potpore mladim ljudima. S obzirom na pozitivan učinak koji je Garancija za mlade dosad imala, Komisija nastoji potaknuti i povećati financijska sredstva dostupna za Inicijativu za zapošljavanje mladih do 2020. kako bi potaknula učinkovitije informiranje mladih ljudi. 

Rad Eurofounda

Provedbom Garancije za mlade broj NEET-ova u dobi od 15 do 29 godina blago se smanjio, s otprilike 14 milijuna na vrhuncu krize na 12,5 milijuna 2016. (14,2 %). Međutim, Eurofoundovo istraživanje procjenjuje da je gubitak koji su pretrpjela europska gospodarstva i dalje velik, oko 142 milijarde EUR godišnje (2015.) – u naknadama i neostvarenoj zaradi i porezima. To ima snažan utjecaj na gospodarski i društveni razvoj EU-a. 

Ključni doprinosi

Eurofound je prvi proveo opširna istraživanja o NEET-ovima (vidjeti publikacije u nastavku) i dosad je:

 • proveo prvu usporednu analizu u EU-u na temu NEET-ova
 • objasnio tko su NEET-ovi
 • procijenio koliki su NEET-ovi trošak za gospodarstvo
 • istražio kakve su društvene posljedice pripadanja skupini NEET
 • procijenio čimbenike rizika pripadanja kategoriji NEET
 • istražio učinkovitost politika za ponovno uključivanje NEET-ova
 • pratio provedbu Garancije za mlade. 

Raznolikost NEET-ova

Kao dio tog istraživanja Eurofound je nastojao otkriti heterogenost populacije NEET. Najnovije istraživanje o raznolikosti NEET-ova pruža novi okvir za kategorizaciju u sedam podskupina kako bi se bolje razumio sastav te skupine mladih ljudi. Cilj je pružiti učinkovitiju pomoć tvorcima politika u razumijevanju tko su NEET-ovi i pomoći u dizajniranju primjerenih mjera za potporu kako bi se zadovoljile različite potrebe. Svaka od tih skupina sastoji se od mješavine ranjivih i manje ranjivih mladih ljudi koji ne prikupljaju ljudski kapital formalnim kanalima, bilo dobrovoljno ili prisilno.

Ostale teme istraživanja

Osim navedenog istraživanja Eurofound je posljednjih godina istraživao sljedeće teme (vidjeti publikacije u nastavku):

 • obilježja i vrijednosti poduzetništva mladih
 • kako uključiti „sredinu koja nedostaje”: mlade ljude sa završenim sekundarnim obrazovanjem koji ne prate akademske rute prema visokom obrazovanju
 • socijalnu uključenost mladih 
 • prijelaz mladih na tržište rada
 • porast privremenog zapošljavanja među mladima i pristup socijalnoj zaštiti
 • radne uvjete mladih koji tek ulaze na tržište rada
 • nedavne razvoje politika povezanih s NEET-ovima.

Popis publikacija možete pronaći u nastavku.

Aktualno: Istraživanje raznolikosti NEET-ova

4. srpnja 2016. – Nastavljajući se na izvješće Eurofounda za 2012., NEET-ovi – Mladi ljudi koji nisu zaposleni, u ovom izvješću upotrebom podataka iz Ankete o radnoj snazi EU-a iz 2013. istražuje se raznolikost NEET-ova kroz sedam predloženih podskupina u koje se može razvrstati populacija NEET. Te podskupine omogućuju bolju analizu načina na koji politike, društvena klima i sporo ali postupno poboljšanje tržišta rada imaju utjecaj na populaciju NEET-ova u 28 država članica EU-a. Podskupine pomažu i u utvrđivanju koraka koji se mogu poduzeti kako bi se riješili problemi u kojima, na primjer, dugotrajno nezaposleni čine 22 % NEET-ova u dobi od 15 do 24 godine. Dostupno je i 28 profila zemalja u pogledu raznolikosti NEET-ova koji pružaju sliku o situaciji NEET-ova na razini država članica EU-a. Oni promatraju trendove u nezaposlenosti mladih i broju NEET-ova te sastav skupine NEET i rizik od njihove socijalne isključenosti.

Istraživanje raznolikosti NEET-ova

Infografika o NEET-ovima

Read less
 • Publications (53)
 • Data
 • Ongoing work

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty