NEET-ovi

9 svibnja 2022

Snižavanje stope nezaposlenosti mladih i nastojanje da se što veći broj mladih ljudi u Europi učinkovitije uključi u svijet rada u središtu je programa politike EU-a. Gospodarska kriza dovela je do visoke stope nezaposlenosti mladih, a time i isključenosti mladih ljudRead more

Snižavanje stope nezaposlenosti mladih i nastojanje da se što veći broj mladih ljudi u Europi učinkovitije uključi u svijet rada u središtu je programa politike EU-a. Gospodarska kriza dovela je do visoke stope nezaposlenosti mladih, a time i isključenosti mladih ljudi. Zbog toga istraživači i državni dužnosnici traže nove načine praćenja i analize učestalosti ranjivosti tržišta rada i isključenosti mladih ljudi. 

Pojam „NEET” označava mlade ljude koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju

Read less

Nedavna ažuriranja

Celebrate Europe day 2022: All about YOUth LIVE webinar

When: Monday 9 May 2022: 09:00 – 11:30 Where: Online via MSTeams Venue: Eurofound Conference Centre, Wyattville Rd,...

Utjecaj bolesti COVID-19 na mlade u EU-u

Nakon dugog oporavka od gospodarske krize (2007. – 2013.) mladi u EU-u pokazali su se osjetljivijima na utjecaje...

EYE Online - Eurofound panel debate: Being young during the COVID-19 crisis - Impact on work, life and well-being

On Thursday 28 May (17:00), as part of the 2020 online European Youth Event (EYE), Valentina Patrini, Research Officer...
Top

Koncept se široko upotrebljava kao pokazatelj za informiranje politika usmjerenih na mlade o zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju i socijalnoj uključenosti u 28 država članica EU-a od 2010. 

Read more

Koncept se široko upotrebljava kao pokazatelj za informiranje politika usmjerenih na mlade o zapošljavanju, obrazovanju, osposobljavanju i socijalnoj uključenosti u 28 država članica EU-a od 2010. 

NEET-ovi su prvi put spomenuti u europskim raspravama o politikama u okviru vodeće inicijative strategije Europa 2020. „Mladi u pokretu”. Tada je tim pojmom bila obuhvaćena skupina mladih ljudi u dobi od 15 do 24 godine, a kasnije je on proširen na mlade od 15 do 29 godina. Taj je koncept sada ugrađen u središte diskursa o politici na razini EU-a. Trenutačno 14,2 % stanovništva u dobi od 15 do 29 godina pripada skupini NEET. 

U travnju 2013. Vijeće Europske unije donijelo je prijedlog Europske komisije za provedbu Garancije za mlade u svim državama članicama. Smanjenje broja NEET-ova izričit je politički cilj Garancije za mlade. Cilj je te inicijative osigurati da svi mladi u dobi od 15 do 24 godine dobiju kvalitetnu ponudu radnih mjesta, mogućnosti za nastavak obrazovanja, naukovanja ili osposobljavanja u roku od četiri mjeseca otkad postanu nezaposleni ili napuste formalno obrazovanje. Početak provedbe Garancije za mlade u svim državama članicama putem Inicijative za zapošljavanje mladih smanjilo je broj NEET-ova i na taj način pridonijelo poboljšanju situacije na terenu. 

Nedavno, 7. prosinca 2016., Europska komisija pokrenula je inicijativu Ulaganje u mlade u Europi, povećavajući napore u pogledu pružanja potpore mladim ljudima. S obzirom na pozitivan učinak koji je Garancija za mlade dosad imala, Komisija nastoji potaknuti i povećati financijska sredstva dostupna za Inicijativu za zapošljavanje mladih do 2020. kako bi potaknula učinkovitije informiranje mladih ljudi. 

Rad Eurofounda

Provedbom Garancije za mlade broj NEET-ova u dobi od 15 do 29 godina blago se smanjio, s otprilike 14 milijuna na vrhuncu krize na 12,5 milijuna 2016. (14,2 %). Međutim, Eurofoundovo istraživanje procjenjuje da je gubitak koji su pretrpjela europska gospodarstva i dalje velik, oko 142 milijarde EUR godišnje (2015.) – u naknadama i neostvarenoj zaradi i porezima. To ima snažan utjecaj na gospodarski i društveni razvoj EU-a. 

Ključni doprinosi

Eurofound je prvi proveo opširna istraživanja o NEET-ovima (vidjeti publikacije u nastavku) i dosad je:

 • proveo prvu usporednu analizu u EU-u na temu NEET-ova
 • objasnio tko su NEET-ovi
 • procijenio koliki su NEET-ovi trošak za gospodarstvo
 • istražio kakve su društvene posljedice pripadanja skupini NEET
 • procijenio čimbenike rizika pripadanja kategoriji NEET
 • istražio učinkovitost politika za ponovno uključivanje NEET-ova
 • pratio provedbu Garancije za mlade. 

Raznolikost NEET-ova

Kao dio tog istraživanja Eurofound je nastojao otkriti heterogenost populacije NEET. Najnovije istraživanje o raznolikosti NEET-ova pruža novi okvir za kategorizaciju u sedam podskupina kako bi se bolje razumio sastav te skupine mladih ljudi. Cilj je pružiti učinkovitiju pomoć tvorcima politika u razumijevanju tko su NEET-ovi i pomoći u dizajniranju primjerenih mjera za potporu kako bi se zadovoljile različite potrebe. Svaka od tih skupina sastoji se od mješavine ranjivih i manje ranjivih mladih ljudi koji ne prikupljaju ljudski kapital formalnim kanalima, bilo dobrovoljno ili prisilno.

Ostale teme istraživanja

Osim navedenog istraživanja Eurofound je posljednjih godina istraživao sljedeće teme (vidjeti publikacije u nastavku):

 • obilježja i vrijednosti poduzetništva mladih
 • kako uključiti „sredinu koja nedostaje”: mlade ljude sa završenim sekundarnim obrazovanjem koji ne prate akademske rute prema visokom obrazovanju
 • socijalnu uključenost mladih 
 • prijelaz mladih na tržište rada
 • porast privremenog zapošljavanja među mladima i pristup socijalnoj zaštiti
 • radne uvjete mladih koji tek ulaze na tržište rada
 • nedavne razvoje politika povezanih s NEET-ovima.

Popis publikacija možete pronaći u nastavku.

Aktualno: Istraživanje raznolikosti NEET-ova

4. srpnja 2016. – Nastavljajući se na izvješće Eurofounda za 2012., NEET-ovi – Mladi ljudi koji nisu zaposleni, u ovom izvješću upotrebom podataka iz Ankete o radnoj snazi EU-a iz 2013. istražuje se raznolikost NEET-ova kroz sedam predloženih podskupina u koje se može razvrstati populacija NEET. Te podskupine omogućuju bolju analizu načina na koji politike, društvena klima i sporo ali postupno poboljšanje tržišta rada imaju utjecaj na populaciju NEET-ova u 28 država članica EU-a. Podskupine pomažu i u utvrđivanju koraka koji se mogu poduzeti kako bi se riješili problemi u kojima, na primjer, dugotrajno nezaposleni čine 22 % NEET-ova u dobi od 15 do 24 godine. Dostupno je i 28 profila zemalja u pogledu raznolikosti NEET-ova koji pružaju sliku o situaciji NEET-ova na razini država članica EU-a. Oni promatraju trendove u nezaposlenosti mladih i broju NEET-ova te sastav skupine NEET i rizik od njihove socijalne isključenosti.

Istraživanje raznolikosti NEET-ova

Infografika o NEET-ovima

Read less
 • Publications (54)
 • Data
 • Ongoing work

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty