Novi oblici zapošljavanja

23 December 2019

Društvene, gospodarske i tehnološke promjene u Europi dovele su do novih oblika zapošljavanja u cijeloj Europi. Mnogi od njih vrlo su različiti od tradicionalnih „poslova”. Oni mijenjaju tradicionalni odnos jedan na jedan između poslodavca i zaposlenika. Obilježavaju ih i nekonvencionalni obrasci i mjesta rada.

Tvorce politika u EU-u zanima na koji bi način ti novi oblici zapošljavanja mogli pomoći u izgradnji fleksibilnijeg i uključivijeg tržišta rada. Raspravlja se i o tome kako legalizirati praksu zapošljavanja „na crno” i kako osigurati odgovarajuću socijalnu zaštitu i prihvatljive radne uvjete. Jedna od najvažnijih tema u raspravi jest kako izbjeći situaciju u kojoj su ti novi oblici zapošljavanja nepovoljniji za zaposlenike nego standardni oblici zapošljavanja.

Europska komisija postavila je pitanje radnih uvjeta u osnovnim informacijama za Tripartitni socijalni forum 2011. na temu provedbe vodeće inicijative strategije Europa 2020. „Agenda za nove vještine i poslove”. U komunikaciji iz 2012. pod naslovom „Prema oporavku bogatom poslovima” Komisija je istaknula kako je povratak dinamike tržišta rada ključni prioritet. U skladu s tim prioritetom Eurofound je pokrenuo projekt za utvrđivanje novih oblika zapošljavanja u cijeloj Europskoj uniji i Norveškoj.

Rad Eurofounda

Kako bi se popunile postojeće praznine u znanju, Eurofound je 2013. počeo istraživati obilježja novih oblika zapošljavanja u državama članicama EU-a. U istraživanju je proučavan i njihov utjecaj na radne uvjete i tržište rada.

Ključni doprinosi

Eurofound je proveo istraživanje na razini cijele Europe kako bi utvrdio nove trendove. To istraživanje dovelo je do kategorizacije devet velikih vrsta novih oblika zapošljavanja koje su potpuno nove ili od 2000. postaju sve važnije u državama članicama Europske unije. Niz studija slučajeva provedenih u okviru istraživanja pokazuje kako ti novi oblici zapošljavanja djeluju u državama članicama i kako utječu na radne uvjete i tržište rada.

Eurofound nastavlja detaljnije ispitivati neke od novih utvrđenih trendova. Istraživanja iz 2016. posebno su se osvrnula na potencijal strateškog dijeljenja zaposlenika koji je povoljan i za poslodavce i za zaposlenike.

U zajedničkom istraživanju Eurofounda i Međunarodne organizacije rada (ILO) analiziraju se učinci rada na daljinu i mobilnog rada s pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija (T/ICTM) na svijet rada. 

Izvori

Ongoing work

Highlights (5)

Svi (40)

Publications (20)

Articles (6)

News (5)

Events (9)