Novi oblici zapošljavanja

6 prosinca 2022

Novi oblici zapošljavanja krovni je izraz za raznolikije oblike zapošljavanja koji se pojavljuju ili koji dobivaju na važnosti od otprilike 2000Read more

Novi oblici zapošljavanja krovni je izraz za raznolikije oblike zapošljavanja koji se pojavljuju ili koji dobivaju na važnosti od otprilike 2000. Uz tradicionalne radne odnose, za nove oblike rada karakteristični su promijenjeni obrasci rada, ugovorni odnosi, mjesta, trajanje i raspored obavljanja posla, povećana upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) ili kombinacija tih aspekata. 

Read less

Nedavna ažuriranja

Register now! #AskTheExpert webinar: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Platform cooperatives ensure caring in the sharing economy

Whether it is couch surfing, baby-sitting, pizza delivery or getting Ikea furniture assembled by somebody who can do it...

Kontekst EU-a

Top

Društvene, gospodarske i tehnološke promjene u Europi dovele su do novih oblika zapošljavanja diljem Europe. Za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 povećali su se razmjeri i opseg novih oblika zapošljavanja. Mnogi od njih vrlo su različiti od tradicionalnih „poslova”.Read more

Društvene, gospodarske i tehnološke promjene u Europi dovele su do novih oblika zapošljavanja diljem Europe. Za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 povećali su se razmjeri i opseg novih oblika zapošljavanja. Mnogi od njih vrlo su različiti od tradicionalnih „poslova”. Oni mijenjaju tradicionalni odnos jedan na jedan između poslodavca i zaposlenika. Obilježavaju ih i nekonvencionalni obrasci i mjesta rada.

Tvorce politika u EU-u zanima na koji bi način ti novi oblici zapošljavanja mogli pomoći u izgradnji otpornijeg i uključivijeg tržišta rada. Nadalje, vode se rasprave o tome kako osigurati adekvatnu socijalnu zaštitu i pristojne radne uvjete. Jedna od najvažnijih tema u raspravi jest kako izbjeći situaciju da ti novi oblici zapošljavanja postanu nepovoljniji za zaposlenike nego standardni oblici zapošljavanja.

Europska komisija, Europski parlament i Vijeće proglasili su 2017. europski stup socijalnih prava, u kojem se utvrđuje 20 ključnih načela važnih za dobro funkcioniranje tržišta rada. U popratnom akcijskom planu za 2021. ističe se da digitalizacija i promjene koje su se dogodile u svijetu rada zbog pandemije zaslužuju opsežnu raspravu o politici koja će se usredotočiti ne samo na razine sudjelovanja na tržištu rada već i na adekvatne radne uvjete koji su ključni za kvalitetna radna mjesta.

Komisija je u svojoj Komunikaciji o izgradnji digitalne budućnosti Europe također istaknula pitanje radnih uvjeta. Dobri radni uvjeti nalaze se u središtu uspješne digitalne tranzicije koja bi promicala inovacije i širenje tehnologije.

Rad Eurofounda na novim oblicima zapošljavanja povezan je s prioritetom Komisije za razdoblje 2019.–2024. o Europi spremnoj za digitalno doba.

Read less

Istraživanje

Top

Kako bi se popunile postojeće praznine u znanju, Eurofound je od 2013. počeo istraživati obilježja novih oblika zapošljavanja u državama članicama EU-a. U istraživanju je proučavan i njihov utjecaj na radne uvjete i tržište rada.

Read more

Kako bi se popunile postojeće praznine u znanju, Eurofound je od 2013. počeo istraživati obilježja novih oblika zapošljavanja u državama članicama EU-a. U istraživanju je proučavan i njihov utjecaj na radne uvjete i tržište rada.

Kategoriziranje novih oblika zapošljavanja

Eurofound je 2015. proveo istraživanje na razini cijele Europe kako bi utvrdio nove trendove. Istraživanje je rezultiralo kategoriziranjem devet opsežnih vrsta oblika zapošljavanja koji su novi ili su postali važni u državama članicama Europske unije od 2000.: dijeljenje zaposlenika, dijeljenje radnog mjesta, rad na osnovi vrijednosnih kupona, privremeno upravljanje, povremeni rad, mobilni rad koji se temelji na IKT-u, rad na platformi, rad za portfelj klijenata i suradničko zapošljavanje. Niz studija slučajeva provedenih u okviru istraživanja pokazuje kako ti novi oblici zapošljavanja djeluju u državama članicama i kako utječu na radne uvjete i tržište rada.

Eurofound je 2020. proveo recenziju novih oblika zapošljavanja s ciljem praćenja njihova razmjera, opsega i učestalosti, u kojoj je istaknuta njihova povećana važnost za europska tržišta rada.

Pojavljuju se novi trendovi

Eurofound nastavlja detaljnije ispitivati neke od novih utvrđenih trendova. Istraživanja iz 2016. posebno su razmatrala potencijal dijeljenja strateških zaposlenika koji je povoljan i za poslodavce i za zaposlenike. U 2020. provedeno je istraživanje o radu kod kuće i mobilnom radu koji se temelji na IKT-u (T/IKTM) i analizirane su posljedice takvih oblika rada na zapošljavanje i radne uvjete.

Read less

Ključni rezultati tijekom godina

Show more (12)

Ključne poruke

Top
  • Standardno zapošljavanje i dalje je dominantno u cijelom EU-u, no europska tržišta rada karakteriziraju sve raznolikiji oblici zapošljavanja.
  • Očekuje se da će neki novi oblici zapošljavanja nastaviti rasti zbog dvostruke tranzicije u smjeru digitalnog doba i ugljično neutralnog gospodarstva. Međutim, za neke novi oblike zapošljavanja trend bi mogao biti negativan zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na gospodarstvo i tržište rada.
  • Mnoge nove oblike zapošljavanja potiče potreba za fleksibilnošću poslodavaca/klijenata ili radnika. U razvoju novih oblika zapošljavanja ključno je zajamčiti da navedena fleksibilnost ne naruši zaštitu radnika.
  • Pitanja radnog vremena, zastupanja, kao i zdravlja i sigurnosti na radu, moraju se riješiti u pogledu nekoliko novih oblika zapošljavanja, uključujući mobilni rad koji se temelji na IKT-u, rad na platformi, povremeni rad i rad na osnovi vrijednosnih kupona.
  • U pogledu nekih novih oblika zapošljavanja nejasnoće u pogledu radnog odnosa mogle bi pridonijeti segmentaciji tržišta rada.
Read less

Publikacije i podatci

Top

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u području ove teme. 

  • Publikacije (57)
  • Podatci
  • Rad u tijeku (1)

Podatci

A selection of related data on this topic are linked below. 

Rad u tijeku

Kontinuirano se provode istraživanja o ovoj temi u pogledu brojnih pitanja, a navedena su u nastavku u obliku poveznica na naslove koji će uskoro biti objavljeni.