Kvaliteta života i javne usluge

19 listopada 2020

Kvaliteta života širok je pojam koji obuhvaća mnogo različitih dimenzija. Obuhvaća objektivne čimbenike poput zdravlja, radnog statusa i uvjeta života, kao i subjektivne procjene životne situacije pojedinca i percepcije kvalitete društvRead more

Kvaliteta života širok je pojam koji obuhvaća mnogo različitih dimenzija. Obuhvaća objektivne čimbenike poput zdravlja, radnog statusa i uvjeta života, kao i subjektivne procjene životne situacije pojedinca i percepcije kvalitete društva. Pristupačnost i kvaliteta javnih usluga važne su odrednice kvalitete života. Te usluge, uključujući zdravstvene usluge i usluge skrbi, obrazovanje i stanovanje, podupiru socijalnu zaštitu, koheziju i uključenost te su blisko povezane s razinama povjerenja u vladu i institucije.

U tom se kontekstu današnji donositelji politika suočavaju s kritičnim izazovima, uključujući utjecaj financijske krize, starenje stanovništva, unutrašnju mobilnost i migraciju u EU-u. Europska platforma za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti vodeća je inicijativa strategije Komisije Europa 2020., koja postavlja ambiciozne ciljeve za smanjenje siromaštva. Socijalno ulaganje potrebno je i za potporu građanima u potpunom sudjelovanju u društvenom životu i zaposlenju. Paket mjera za socijalno ulaganje promiče učinkovitije i djelotvornije socijalne politike, kao i bolje provođenje aktivnih strategija uključenosti u državama članicama. Komisija je u travnju 2017. pokrenula paket Europskog stupa socijalnih prava, koji uključuje načela i prava na pristup kvalitetnim javnim uslugama, u pogledu jednakih mogućnosti te socijalne zaštite i uključenosti.

Read less

Nedavna ažuriranja

Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care

The right of access to good-quality care services is highlighted in the European Pillar of Social Rights. This report...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

Eurofound’s Living, working and COVID-19 survey uncovers what Europeans have lived through. Drawing on experiences from...

Watch the webinar 'Have your say: the future of the European Pillar of Social Rights'

Eurofound has organised, together with DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and the European Commission...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Tijekom posljednja četiri desetljeća Eurofound je istraživao i analizirao mnoge od ovih problema. Prikupio je podatke diljem Europe o nizu dimenzija kvalitete života – životnim standardima, zdravlju, subjektivnoj dobrobiti, obitelji, socijalnoj isključenosti, skrbi i ravnoteži između poslovnog i privatnog života, stambenom i životnom okruženju, javnim uslugama i kvaliteti društva.

Ključni doprinosi

Eurofoundovim Europskim istraživanjem o kvaliteti života (EQLS) prikupljeni su usklađeni i potpuno usporedivi podatci o životnim uvjetima i kvaliteti života Europljana i osoba iz država kandidatkinja od 2003. Četiri vala istraživanja do danas pružaju sveobuhvatne informacije o razvoju kvalitete života različitih socioekonomskih skupina.

Analiza trećeg vala (2012.) pruža pregled utjecaja krize u to doba, kao i znanja o trendovima u kvaliteti života od 2003. Zaključci pružaju dodatne uvide u određene aspekte kao što su subjektivna dobrobit ili društvene nejednakosti te u probleme koji pogađaju određene skupine kao što su mladi ili zaposlenici stariji od 50 godina.

Odvojeni istraživački projekti, kao i analize iz EQLS-a, bili su temelj Eurofoundovih izvješća o nizu povezanih tema uključujući obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu, neadekvatno stanovanje te načine na koje djelomično umirovljenje može pomoći u produljenju radnog vijeka.

Ongoing work

The fourth wave of the EQLS, carried out in 2016, builds on this work and generates additional knowledge on longer-term trends.  

Other topics addressed will include:

 • trust in people and institutions
 • social cohesion and well-being
 • access to services for young people
 • digitalisation in social services
 • care and education.
Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kvaliteta života i javne usluge

Prijavi se

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (407)
 • Data
 • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

 • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kvaliteta života i javne usluge

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.