Kvaliteta života i javne usluge

15 October 2019

Kvaliteta života širok je pojam koji obuhvaća mnogo različitih dimenzija. Obuhvaća objektivne čimbenike poput zdravlja, radnog statusa i uvjeta života, kao i subjektivne procjene životne situacije pojedinca i percepcije kvalitete društva. Pristupačnost i kvaliteta javnih usluga važne su odrednice kvalitete života. Te usluge, uključujući zdravstvene usluge i usluge skrbi, obrazovanje i stanovanje, podupiru socijalnu zaštitu, koheziju i uključenost te su blisko povezane s razinama povjerenja u vladu i institucije.

U tom se kontekstu današnji donositelji politika suočavaju s kritičnim izazovima, uključujući utjecaj financijske krize, starenje stanovništva, unutrašnju mobilnost i migraciju u EU-u. Europska platforma za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti vodeća je inicijativa strategije Komisije Europa 2020., koja postavlja ambiciozne ciljeve za smanjenje siromaštva. Socijalno ulaganje potrebno je i za potporu građanima u potpunom sudjelovanju u društvenom životu i zaposlenju. Paket mjera za socijalno ulaganje promiče učinkovitije i djelotvornije socijalne politike, kao i bolje provođenje aktivnih strategija uključenosti u državama članicama. Komisija je u travnju 2017. pokrenula paket Europskog stupa socijalnih prava, koji uključuje načela i prava na pristup kvalitetnim javnim uslugama, u pogledu jednakih mogućnosti te socijalne zaštite i uključenosti.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Kvaliteta života i javne usluge

Rad Eurofounda

Tijekom posljednja četiri desetljeća Eurofound je istraživao i analizirao mnoge od ovih problema. Prikupio je podatke diljem Europe o nizu dimenzija kvalitete života – životnim standardima, zdravlju, subjektivnoj dobrobiti, obitelji, socijalnoj isključenosti, skrbi i ravnoteži između poslovnog i privatnog života, stambenom i životnom okruženju, javnim uslugama i kvaliteti društva.

Ključni doprinosi

Eurofoundovim Europskim istraživanjem o kvaliteti života (EQLS) prikupljeni su usklađeni i potpuno usporedivi podatci o životnim uvjetima i kvaliteti života Europljana i osoba iz država kandidatkinja od 2003. Četiri vala istraživanja do danas pružaju sveobuhvatne informacije o razvoju kvalitete života različitih socioekonomskih skupina.

Analiza trećeg vala (2012.) pruža pregled utjecaja krize u to doba, kao i znanja o trendovima u kvaliteti života od 2003. Zaključci pružaju dodatne uvide u određene aspekte kao što su subjektivna dobrobit ili društvene nejednakosti te u probleme koji pogađaju određene skupine kao što su mladi ili zaposlenici stariji od 50 godina.

Odvojeni istraživački projekti, kao i analize iz EQLS-a, bili su temelj Eurofoundovih izvješća o nizu povezanih tema uključujući obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu, neadekvatno stanovanje te načine na koje djelomično umirovljenje može pomoći u produljenju radnog vijeka.

Ongoing work

The fourth wave of the EQLS, carried out in 2016, builds on this work and generates additional knowledge on longer-term trends.  

Other topics addressed will include:

  • trust in people and institutions
  • social cohesion and well-being
  • access to services for young people
  • digitalisation in social services
  • care and education.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (11)

Svi (395)

Publications (209)

Articles (121)

News (39)

Events (26)