Kvaliteta života i kvaliteta društva

11 February 2020

Osim pojedinačnih okolnosti i uvjeta, kvaliteta društva ima značajan utjecaj na dobrobit građana i kvalitetu života. Posljednjih su godina kod Europljana zabilježeni pad povjerenja u društvo i institucije, društvene napetosti, ekonomske i socijalne nesigurnosti, kao i percipirane nejednakosti i nedostatak pravednosti.

Za donositelje politika koji traže učinkovite načine za poboljšanje kvalitete života Europljana i rješavanje položaja ugroženih skupina društva neophodna je čvrsta baza dokaza o specifičnim društvenim skupinama.

Paket mjera za socijalno ulaganje Europske komisije koji je pokrenut 2013. odgovor je socijalne politike EU-a na krizu u prilog pravednijem i uključivijem društvu. Potiče države članice da povećaju socijalno ulaganje i da bolje iskoriste svoj proračun za socijalna pitanja u prilagođavanju ekonomskim i demografskim izazovima, obraćajući posebnu pozornost na aktivne strategije uključivanja. U Komisijinu dokumentu za razmatranje socijalne dimenzije Europe, koji je objavljen u travnju 2017., navode se i mogućnosti održavanja trenutačnih životnih standarda i poticanja većeg jedinstva unutar europskih društava.

Rad Eurofounda

Od 2003. Eurofound prikuplja podatke putem Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) svake četiri godine.

Ključni doprinosi

Eurofound uzima u obzir objektivne i subjektivne aspekte kvalitete života. Trećim EQLS-om, provedenim 2012., ispitani su učinci kriza i trendova od 2003. te su identificirani novi pokazatelji društvenog napretka. Istraživanjem je posebice ispitano kako Europljani percipiraju kvalitetu svojih društava, s obzirom na povjerenje u ljude i institucije, percipirane napetosti među društvenim skupinama uključujući bogate i siromašne, rukvoditelje i zaposlenike, etničke i vjerske skupine. Eurofound pruža znanja o problemima ravnoteže između poslovnog i privatnog života za radnike i skrbnike te implikacije odgovornosti za zapošljavanje, rad i kvalitetu života.

S pomoću drugih izvora osim EQLS-a, Agencija je proučila socijalnu situaciju određenih skupina, posebice mladih osoba i osoba starijih od 50 godina, te provela istraživanje za procjenu inicijativa za inovativnu politiku za podršku njihovom doprinosu društvu. Osim toga, istraživanjem su ispitane razlike u kvaliteti života između urbanih i ruralnih područja, uzimajući u obzir probleme kao što su društvena isključenost, životni uvjeti i povjerenje u lokalnu vlast. Eurofound je osim toga izvijestio o povjerenju u nacionalne i političke institucije te o građanskom angažmanu tijekom krize.

Eurofoundov trenutačni program istraživanja koristi se novim podatcima iz četvrtog EQLS-a, povezujući pojedinačne i društvene dimenzije te subjektivne i objektivne aspekte dobrobiti. Ove informacije omogućuju Eurofoundu da predstavi pregled ključnih promjena u pogledu dobrobiti i životnih uvjeta od 2003., s posebnim naglaskom na generacijske razlike kada je riječ o kvaliteti života. Analiza je posebno usredotočena na čimbenike kvalitete života na lokalnoj razini koji nisu bili detaljnije istraženi u prethodnim istraživanjima o dobrobiti, kao što su:

  • način uključivanja zajednica
  • način organizacije usluga i pogodnosti
  • kvaliteta stanovanja
  • sigurnost lokalnog okruženja.

Kada je riječ o kvaliteti društva, Eurofound će detaljnije istražiti društvenu koheziju i društvene napetosti. Razmotrit će razvoj povjerenja u nacionalne institucije i u druge ljude, kao i socijalne i ekonomske nesigurnosti te sudjelovanje u društvu. Eurofound nastoji utvrditi relevantnost politika ovih problema i utvrditi potrebe za informacijama donositelja politika.

Ongoing work

Further research topics will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)

 

Highlights (27)

Svi (149)

Publications (76)

Articles (42)

News (19)

Events (12)