Kvaliteta života i kvaliteta društva

23 listopada 2020

Osim pojedinačnih okolnosti i uvjeta, kvaliteta društva ima značajan utjecaj na dobrobit građana i kvalitetu živoRead more

Osim pojedinačnih okolnosti i uvjeta, kvaliteta društva ima značajan utjecaj na dobrobit građana i kvalitetu života. Posljednjih su godina kod Europljana zabilježeni pad povjerenja u društvo i institucije, društvene napetosti, ekonomske i socijalne nesigurnosti, kao i percipirane nejednakosti i nedostatak pravednosti.

Za donositelje politika koji traže učinkovite načine za poboljšanje kvalitete života Europljana i rješavanje položaja ugroženih skupina društva neophodna je čvrsta baza dokaza o specifičnim društvenim skupinama.

Paket mjera za socijalno ulaganje Europske komisije koji je pokrenut 2013. odgovor je socijalne politike EU-a na krizu u prilog pravednijem i uključivijem društvu. Potiče države članice da povećaju socijalno ulaganje i da bolje iskoriste svoj proračun za socijalna pitanja u prilagođavanju ekonomskim i demografskim izazovima, obraćajući posebnu pozornost na aktivne strategije uključivanja. U Komisijinu dokumentu za razmatranje socijalne dimenzije Europe, koji je objavljen u travnju 2017., navode se i mogućnosti održavanja trenutačnih životnih standarda i poticanja većeg jedinstva unutar europskih društava.

Read less

Nedavna ažuriranja

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Rad Eurofounda

Read more

Rad Eurofounda

Od 2003. Eurofound prikuplja podatke putem Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) svake četiri godine.

Ključni doprinosi

Eurofound uzima u obzir objektivne i subjektivne aspekte kvalitete života. Trećim EQLS-om, provedenim 2012., ispitani su učinci kriza i trendova od 2003. te su identificirani novi pokazatelji društvenog napretka. Istraživanjem je posebice ispitano kako Europljani percipiraju kvalitetu svojih društava, s obzirom na povjerenje u ljude i institucije, percipirane napetosti među društvenim skupinama uključujući bogate i siromašne, rukvoditelje i zaposlenike, etničke i vjerske skupine. Eurofound pruža znanja o problemima ravnoteže između poslovnog i privatnog života za radnike i skrbnike te implikacije odgovornosti za zapošljavanje, rad i kvalitetu života.

S pomoću drugih izvora osim EQLS-a, Agencija je proučila socijalnu situaciju određenih skupina, posebice mladih osoba i osoba starijih od 50 godina, te provela istraživanje za procjenu inicijativa za inovativnu politiku za podršku njihovom doprinosu društvu. Osim toga, istraživanjem su ispitane razlike u kvaliteti života između urbanih i ruralnih područja, uzimajući u obzir probleme kao što su društvena isključenost, životni uvjeti i povjerenje u lokalnu vlast. Eurofound je osim toga izvijestio o povjerenju u nacionalne i političke institucije te o građanskom angažmanu tijekom krize.

Eurofoundov trenutačni program istraživanja koristi se novim podatcima iz četvrtog EQLS-a, povezujući pojedinačne i društvene dimenzije te subjektivne i objektivne aspekte dobrobiti. Ove informacije omogućuju Eurofoundu da predstavi pregled ključnih promjena u pogledu dobrobiti i životnih uvjeta od 2003., s posebnim naglaskom na generacijske razlike kada je riječ o kvaliteti života. Analiza je posebno usredotočena na čimbenike kvalitete života na lokalnoj razini koji nisu bili detaljnije istraženi u prethodnim istraživanjima o dobrobiti, kao što su:

  • način uključivanja zajednica
  • način organizacije usluga i pogodnosti
  • kvaliteta stanovanja
  • sigurnost lokalnog okruženja.

Kada je riječ o kvaliteti društva, Eurofound će detaljnije istražiti društvenu koheziju i društvene napetosti. Razmotrit će razvoj povjerenja u nacionalne institucije i u druge ljude, kao i socijalne i ekonomske nesigurnosti te sudjelovanje u društvu. Eurofound nastoji utvrditi relevantnost politika ovih problema i utvrditi potrebe za informacijama donositelja politika.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society