Rad na daljinu

10 siječnja 2023

Shutterstock image of man teleworking on laptop

Rad na daljinu oblik je rada u sklopu kojega se rad obavlja izvan uobičajenog radnog prostora, najčešće prostora poslodavca, putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (Read more

Rad na daljinu oblik je rada u sklopu kojega se rad obavlja izvan uobičajenog radnog prostora, najčešće prostora poslodavca, putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). Značajke tipične za rad na daljinu uključuju uporabu računala i telekomunikacija za promjenu uobičajene lokacije rada, učestalosti rada izvan prostora poslodavca i broja mjesta na kojima radnici rade na daljinu (mobilnost).

Kad je riječ o mobilnosti, mobilni rad koji se temelji na IKT-u može se definirati kao uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao što su pametni telefoni, tableti, prijenosna računala i/ili stolna računala za rad koji se obavlja izvan prostora poslodavca i koji je većinom neovisan o lokaciji. Mobilni rad može se smatrati vrstom rada na daljinu. U mobilnom radu koji se temelji na IKT-u najvažnije je to da radnici rade na različitim lokacijama i upotrebljavaju informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kako bi se povezali sa zajedničkim računalnim sustavima poduzeća.

Različite razine intenziteta rada na daljinu / mobilnog rada koji se temelji na IKT-u, učestalosti ili raspona mjesta na kojima osobe rade mogu imati različite posljedice na radne uvjete.

Read less

Nedavna ažuriranja

2022 in review

The dawn of 2022 brought muted optimism to a Europe beginning to emerge from the COVID-19 pandemic, and the progress of...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Porast rada na daljinu: Utjecaj na radne uvjete i propise

U ovom je izvješću predstavljeno Eurofoundovo istraživanje o radu na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19 2020. i...

Kontekst EU-a

Top

Mobilni rad koji se temelji na IKT-u revolucionarno je promijenio rad i život 21. stoljeća. Napredak u IKT-u omogućio je nove načine radaRead more

Mobilni rad koji se temelji na IKT-u revolucionarno je promijenio rad i život 21. stoljeća. Napredak u IKT-u omogućio je nove načine rada. Rad na daljinu i mobilni rad koji se temelji na IKT-u poistovjećuju se sa sklopom fleksibilnih radnih uvjeta kojima je cilj modernizacija organizacije rada. Oblikovatelji politika u brojnim zemljama EU-a raspravljaju o brzoj promjeni u načinu na koji radimo i njezinim posljedicama na druge aspekte svakodnevice, kao što je organizacija rada, ravnoteža između privatnog i poslovnog života, zdravlje i dobrobit.

Europski okvirni sporazum o radu na daljinu, koji su potpisali socijalni partneri na razini EU-a 2002., definira rad na daljinu i utvrđuje opći okvir za radne uvjete radnika na daljinu. Njegov je cilj uskladiti zajedničke potrebe poslodavaca i radnika za fleksibilnošću i sigurnošću. Od njegova su potpisivanja tehnička dostignuća pridonijela proširenju ovog oblika rada i otvorila put većoj mobilnosti radnika u radu na daljinu.

Socijalni partneri na razini EU-a u lipnju 2020. potpisali su okvirni sporazum o digitalizaciji, kojim se utvrđuju važne odredbe o „modalitetima uključivanja i isključivanja” koje će se provesti na nacionalnoj razini u skladu s postupcima i praksama koje se odnose na socijalne partnere u državama članicama.

Europski parlament u siječnju 2021. donio je rezoluciju kojom poziva Europsku komisiju da donese zakon kojim će se osobama koje rade digitalno omogućiti da budu isključene izvan radnog vremena. Rezolucijom bi se trebali utvrditi i minimalni zahtjevi za rad na daljinu i razjasniti radni uvjeti, radno vrijeme i razdoblja odmora.

· Europska konfederacija sindikata: Okvirni sporazum europskih socijalnih partnera o digitalizaciji (PDF)

Kao rezultat pandemije bolesti COVID-19, mnogi poslodavci i zaposlenici od početka 2020. rade na daljinu, što bi moglo promijeniti način na koji ćemo raditi u budućnosti. Ova promjena otvara mogućnosti za poduzeća i pomaže radnicima zadržati radna mjesta, ali i donosi izazove u ravnoteži između privatnog i poslovnog života, povezane s brisanjem granica, dugim radnim vremenom i stalnom dostupnošću.

Read less

Istraživanje

Top

Eurofound provodi istraživanja o radu na daljinu i mobilnom radu koji se temelji na IKT-u u okviru svojih aktivnosti u području radnih uvjeta i održivog rada, uključujući istraživanja o novim oblicima zapošljavRead more

Eurofound provodi istraživanja o radu na daljinu i mobilnom radu koji se temelji na IKT-u u okviru svojih aktivnosti u području radnih uvjeta i održivog rada, uključujući istraživanja o novim oblicima zapošljavanja. Obuhvaćene teme uključuju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, radno vrijeme, radne uvjete i pravo na isključivanje te utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na način na koji radimo.

Utjecaj na zapošljavanje i radne uvjete

Eurofoundova analiza rada na daljinu i mobilnog rada koji se temelji na IKT-u bavi se pitanjem kako fleksibilnost radnog vremena i autonomija radnika utječu na zapošljavanje i radne uvjete u digitalnom dobu, a usmjerena je na utjecaje na ravnotežu između privatnog i poslovnog života , zdravlje, učinkovitost i izglede za zapošljavanje. Temelji se na podatcima iz Eurofoundova Europskog istraživanja o radnim uvjetima i drugih istraživanja.

Zajedničko istraživanje koje su proveli Eurofound i Međunarodna organizacija rada bavilo se utjecajem rada na daljinu i mobilnog rada koji se temelji na IKT-u na različitim lokacijama (kuća, ured ili druga lokacija) na ravnotežu između privatnog i poslovnog života i isto se tako temeljilo na podatcima iz Europskog istraživanja o radnim uvjetima. Mobilni rad koji se temelji na IKT-u jedan je od nekoliko novih oblika zapošljavanja koji postaju sve zastupljeniji u EU-u i koje Eurofound ispituje.

Rad na daljinu i pandemija bolesti COVID-19

Eurofoundova jedinstvena internetska anketa Život, posao i COVID-19 donosi prikaz utjecaja promjena koje su se dogodile za vrijeme pandemije na živote ljudi radi pomaganja oblikovateljima politika u pronalaženju odgovora na krizu. Anketa se provela u nekoliko krugova u 2020. i 2021., što omogućuje usporedbu izazova koji su se pojavljivali u različitim fazama života za vrijeme pandemije. Pitanja su usmjerena na radnu situaciju ljudi, njihovu razinu rada na daljinu za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 , iskustva rada od kuće i utjecaj na ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

Pravo na isključivanje

Izazovi se ne odnose samo na pitanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života: brisanje granica, stalna povezanost i dugo radno vrijeme mogu biti problem za mentalnu i fizičku dobrobit radnikâ. Uz eksponencijalan rast rada na daljinu zbog pandemije bolesti COVID-19, mjere povezane s pravom na isključivanje postale su važnije no ikad. Na temelju istraživanja studije slučaja, Eurofound je 2021. istražio provedbu i učinak prava na isključivanje na razini radnog mjesta.

Poptuni učinak pandemije bolesti COVID-19 tek će se vidjeti, ali moglo bi doći do trajnih promjena u području rada na daljinu i mobilnog rada koji se temelji na IKT-u u EU-u i šire.

Read less

Ključni rezultati tijekom godina

Show more (12)

Ključne poruke

Top
 • Rad na daljinu počeo se primjenjivati u svim državama EU-a i više od trećine zaposlenika primjenjuje ga od samog početka pandemije bolesti COVID-19, pri čemu su mnogi od njih imali ograničeno ili nikakvo prethodno iskustvo ovakvog načina rada.
 • U Istraživanju Europske unije o radnoj snazi (EU-LFS) razlikuju se radnici koji „obično” rade od kuće i one koji tako rade „ponekad”. Nagli porast rada na daljinu 2020. bio je potaknut povećanjem broja ljudi koji obično rade od kuće. Prije pandemije u većini su zemalja bili uobičajeniji ljudi koji od kuće rade ponekad, a njihov je broj 2020. ostao sličan kao i 2019. Oblik rada koji je obično od kuće 2020. je postao rasprostranjeniji.
 • Većina radnika EU-a izjavila je da im je dugoročno draži rad od kuće nekoliko puta tjedno. 
 • Dvostruko je veća vjerojatnost da će radnici na daljinu koji rade kod kuće premašiti ograničenje radnog vremena od 48 sati u odnosu na radnike koji rade na radnom mjestu i znatno je vjerojatnije da će raditi za vrijeme svojeg slobodnog vremena.
 • Porastom učestalosti rada na daljinu došlo je do brisanja granica između poslovnog i privatnog života. Za vlade i socijalne partnere bit će ključno uvesti inicijative o „pravu na isključivanje” ili povezane inicijative kako bi se spriječilo da velike skupine radnika postanu izložene riziku od fizičke i emocionalne iscrpljenosti.
 • Nakon prelaska na rad na daljinu za vrijeme pandemije hibridni oblici rada koji su prethodno bili najuobičajeniji ponovno će postati najzastupljeniji oblik rada na daljinu.
 • Socijalni partneri i oblikovatelji politika trebali bi nastojati u pravne okvire ili sporazume uključiti odredbe koje se bave izazovima povezanima s radnim vremenom, zdravljem i sigurnošću ili pristupom opremi i njezinom uporabom.
   
Read less

Publikacije i podatci

Top

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u području ove teme. 

 • Publikacije (97)
 • Podatci
 • Rad u tijeku (1)

Publikacije Eurofounda obuhvaćaju različite vrste tekstova, uključujući izvješća, sažetke politike, blogove, članke i prezentacije. 

Podatci

U nastavku su navedene poveznice na podatke u vezi s ovom temom.

Rad u tijeku

Kontinuirano se provode istraživanja o ovoj temi u pogledu brojnih pitanja, a navedena su u nastavku u obliku poveznica na naslove koji će uskoro biti objavljeni.