Mladi

29 studenog 2021

Osiguravanje dobre sredine u kojoj mladi mogu odrastati, učiti i raditi jedan je od ključnih ciljeva Europe i Eurofounda, ali na putu do tog cilja trenutačno stoje brojni izazovi. Politike na razini EU-a odavno su usmjerene na mlade, a danas je to osobito takoRead more

Osiguravanje dobre sredine u kojoj mladi mogu odrastati, učiti i raditi jedan je od ključnih ciljeva Europe i Eurofounda, ali na putu do tog cilja trenutačno stoje brojni izazovi. Politike na razini EU-a odavno su usmjerene na mlade, a danas je to osobito tako. Trenutačna Strategija EU-a za mlade suočava se s dvama izazovima. Prvi je osiguravanje više jednakih mogućnosti za mlade ljude u obrazovanju i na tržištu rada. Drugi je poticanje mladih da budu aktivni građani i da sudjeluju u društvu.

Read less

Nedavna ažuriranja

COVID-19: A changed Europe

It has been almost two years since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures...

Youth of Europe in spotlight in discussions between Eurofound and H.E. Leonard Sacco, Ambassador of Malta to Ireland

Eurofound’s Executive Director Ivailo Kalfin met with H.E. Leonard Sacco, Ambassador of the Republic of Malta to...

Utjecaj bolesti COVID-19 na mlade u EU-u

Nakon dugog oporavka od gospodarske krize (2007. – 2013.) mladi u EU-u pokazali su se osjetljivijima na utjecaje...
Top

Rješavanje krize zapošljavanja mladih visoko je na popisu prioriteta europske politike. Komisija je 7. prosinca 2016. objavila komunikaciju Ulaganje u mlade u EuropiRead more

Rješavanje krize zapošljavanja mladih visoko je na popisu prioriteta europske politike. Komisija je 7. prosinca 2016. objavila komunikaciju Ulaganje u mlade u Europi. Riječ je o novim nastojanjima da se pruži potpora mladim ljudima u obliku Paketa za mlade. Paket uključuje bolje mogućnosti zapošljavanja u okviru Garancije za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih, bolje mogućnosti zahvaljujući obrazovanju i osposobljavanju, kao i bolje mogućnosti za solidarnost, mobilnost u svrhu obrazovanja i sudjelovanje.

Paket je usmjeren na donošenje politika utemeljenih na dokazima, a Eurofoundova misija pružanja znanja koje može pomoći u razvoju socijalnih politika i politika povezanih s radom vrlo je važna u tom pogledu. Prema Eurofoundovu programskom dokumentu za razdoblje 2017. – 2020. problemi mladih rješavat će se u okviru nekoliko strateških tematskih područja, posebno uključivog tržišta rada koje dobro funkcionira, kvalitete života i društva te pristupa javnim uslugama.

Rad Eurofounda

Eurofound je dosad obavio mnogo posla u pogledu problema mladih povezanih sa zapošljavanjem, kvalitetom života i socijalnom kohezijom.

Ključni doprinosi: kriza i zapošljavanje

Kriza je posebno snažno utjecala na mlade ljude. U prvom tromjesečju 2013. nezaposlenost u EU-u dosegla je rekordnu razinu od 10,9 %, no razina nezaposlenosti osoba mlađih od 25 godina bila je mnogo veća i iznosila je 23,5 %. U Grčkoj i Španjolskoj više od polovine mladih bilo je bez posla, a stope u Portugalu (38,2 %) i Italiji (37,8 %) bile su također iznimno visoke.

Kada je nezaposlenost mladih na takvim kritičnim razinama, ključna pitanja koja se postavljaju jesu: „Gdje su poslovi?” i „Kako se još može pomoći mladima?” Nedavni rad Eurofounda pruža niz doprinosa za razvoj politike za mlade u pogledu:

  • potpore za novoosnovana poduzeća za mlade ljude
  • poduzetništva mladih u Europi
  • praćenja prijelaza mladih u Europi iz sustava obrazovanja na tržište rada
  • odnosa mladih i rada te smjernica politike za poboljšanje tog odnosa
  • pružanja pomoći mladim radnicima tijekom krize i doprinosa socijalnih partnera i javnih vlasti
  • iskustava povezanih s Garancijom za mlade u Finskoj i Švedskoj.

Ključni doprinosi: mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) i isključenost

Iako je nezaposlenost mladih vrlo ozbiljan problem, ona je zapravo samo dio problema. Poseban izazov proizlazi iz nerazmjernog utjecaja recesije na mlade ljude mlađe od 30 godina, čak i one s visokom razinom obrazovanja: oko 12,5 milijuna osoba u dobi od 15 do 29 godina nije zaposleno, ne obrazuje se i ne osposobljava (NEET). Eurofound nastoji razumjeti gospodarske i društvene posljedice isključenosti mladih iz tržišta rada i obrazovanja. Pogledajte Eurofoundov opsežan rad na temu NEET-ova.

Bez obzira na krizu, neki mladi ljudi suočavaju se s posebnim poteškoćama u pristupu zapošljavanju: na primjer, oni koji imaju invaliditet ili drugi zdravstveni problem imaju 40 % veću vjerojatnost da će postati NEET-ovi. Politika aktivnog uključivanja smatra se najprikladnijom za rješavanje tih poteškoća. Eurofound je analizirao politiku aktivnog uključivanja za mlade s invaliditetom ili zdravstvenim problemima u 11 država članica EU-a.

Dimenzija mladih u Eurofoundovim istraživanjima

Dimenzija mladih važna je u mnogim područjima Eurofoundovih istraživanja. Treće Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) provedeno 2012. pokazalo je da postoje bitne razlike između dobnih skupina u odnosu na kvalitetu života, socijalnu uključenost i kvalitetu društva. Ti se rezultati mogu detaljno pregledati s pomoću filtriranja prema dobnoj skupini EQLS-ova alata za grafički prikaz istraživanja. Podaci Europskog istraživanja o kvaliteti života također su upotrijebljeni za sastavljanje sažetka politike za 2014. o društvenoj situaciji mladih ljudi u Europi (više u nastavku).

U Petom Europskom istraživanju o radnim uvjetima (EWCS) provedenom 2010. pokazalo se da se neki aspekti radnih uvjeta mladih radnika (mlađih od 25 godina) znatno razlikuju od uvjeta starijih radnika. Noviji podaci, preuzeti iz šestog Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) provedenog 2015., pokazuju da se jaz u vještinama između mlađih i starijih radnika postupno zatvara. Daljnje informacije možete pronaći upotrebom EWCS-ova alata za grafički prikaz istraživanja,

Aktualno: Društvena situacija mladih u Europi

1. travnja 2014. – taj se sažetak politike oslanja na rezultate Eurofoundova Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) i ostalih istraživačkih projekata radi oblikovanja brojnih pokazatelja politike. Razmatra kvalitetu života mladih ljudi u Europi, usmjeravajući se na dimenzije kao što su životni uvjeti, socijalna isključenost, međuljudski odnosi i izvori potpore, kao i sudjelovanje u društvu i društvenim/kulturnim aktivnostima.
Rezultati istraživanja Zaklade – Društvena situacija mladih u Europi

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (150)
  • Data
  • Ongoing work

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.