Eseti információkérések

A folyamatos gazdasági és társadalmi változások idején az Eurofound-nak tudnia kell válaszolni a szakpolitikák kialakítóinak új és felmerülő tájékoztatási igényére. Az Eurofound célja több kérésre készülő tanulmány és szolgáltatás biztosítása az érdekelt felek fő csoportjai számára, és ennek részeként a fő érdekelt felektől származó eseti információkérések megválaszolása azEurofound új, 2021-2024-ig tartó programidőszakának fő tevékenysége.

Dokumentumfajták

Ennek a tevékenységnek a keretében kiválasztott témákra vonatkozóan alkalmanként rendelkezésre bocsátanak dokumentumokat, különböző formában:

  • személyre szabott jelentés
  • az érdekelt felek kérdéseire válaszoló tanulmányok
  • háttéranyagok
  • publikációkhoz hozzájárulás
  • saját kezdeményezésű jelentések és anyagok
  • az érdekelt felek által finanszírozott jelentések.

A személyre szabott jelentések a felmérések adatállományaihoz hasonló, meglévő Eurofound-adatforrások eredeti elemzésén alapulnak, vagy valamely adott területen folytatott korábbi Eurofound kutatások összefoglalóin.

Tekintse meg az eseti jelentések teljes listáját

A szolgáltatás céljai

E szolgáltatás fő célja az Eurofound érdekelt felei egyedi érdekeinek kiszolgálása érdekében gyorsaság, rugalmasság és minőség biztosítása a személyre szabott információk szolgáltatása terén, és a szakpolitikai beavatkozást igénylő váratlan kérdésekkel kapcsolatos bizonyítékok rendelkezésre bocsátása Az adott információkérés megválaszolása az adatok rendelkezésre állásától függ.

Az európai és nemzeti szintű szociális partneri szervezetektől, a Tanács elnökségein keresztül a tagállami kormányoktól, és az uniós intézményektől várnak információkéréseket. Az információkérések fontossága és szakpolitikai jelentősége és a rendelkezésre álló források alapján kiválasztó szemléletet alkalmaznak.

További információ