Magunkról

Küldetés

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) egy háromoldalú uniós ügynökség, amely ismeretanyagok közvetítésével segíti a jobb szociális, foglalkoztatási és munkaügyi politikák kidolgozását. Az Eurofoundot 1975-ben hozta létre az 1365/75/EGK tanácsi rendelet az európai élet- és munkakörülmények javításával kapcsolatos tervezés és megvalósítás folyamatához való hozzájárulás érdekében. 2018. december 20-án új alapító rendeletet fogadtak el, amely 2019. február 20-án lépett hatályba.

Szerep

Az Eurofound tájékoztatást, tanácsadást és szakértelmet biztosít a munkakörülményekkel és a fenntartható munkavégzéssel, a munkaügyi kapcsolatokkal és a társadalmi párbeszéddel, a foglalkoztatással és a munkaerőpiacokkal, valamint az életkörülményekkel és az életminőséggel kapcsolatban. Az Eurofound célja az uniós intézmények, szervek és ügynökségek, a tagállamok és a szociális partnerek támogatása a szociális és foglalkoztatási politikák kialakításában és végrehajtásában, valamint az összehasonlító információkon, kutatásokon és elemzéseken alapuló szociális párbeszéd előmozdítása.

Szervezet

Az Eurofoundot az ügyvezető igazgató irányítja, aki az igazgatótanács felé tartozik beszámolási kötelezettséggel. A jelenlegi ügyvezető igazgató Ivailo Kalfin. Az igazgatóhelyettes, Maria Jepsen az igazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatótanácsot az uniós tagállamok kormányainak és szociális partnereinek (munkáltatók és szakszervezetek) képviselői, az Európai Bizottság képviselői és az Európai Parlament által kinevezett független szakértő alkotják. Az igazgatótanács határozza meg az Eurofound tevékenységeinek stratégiai irányát.

Az Eurofound egy brüsszeli kapcsolattartó irodával is rendelkezik, amelynek kettős szerepe van: az Eurofound kutatásai láthatóságának és hatásainak erősítése EU-s szinten, valamint a politikai döntéshozatal fejleményeinek figyelemmel kísérése.

Az Eurofound körülbelül 100 alkalmazottat foglalkoztat számos tagállamból, akik széles körű szakmai tapasztalattal és háttérrel rendelkeznek. Alkalmanként szakértőket rendelnek ki a nemzeti közigazgatásokból az Ügynökséghez.

Az Eurofound irodái a XVII. századi Loughlinstown House körül találhatók az írországi Dublinban.

Célközönség

Az Eurofound célja az uniós intézmények, kormányok, munkáltatók, szakszervezetek és civil társadalmi szervek politikai döntéshozatali tevékenységének támogatása.