Kik vagyunk?

Küldetés

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) egy háromoldalú uniós ügynökség, amely ismeretanyagok közvetítésével segíti a jobb szociális, foglalkoztatási és munkaügyi politikák kidolgozását. Az Eurofound-ot 1975-ben hozta létre az 1365/75/EGK tanácsi rendelet az európai élet- és munkakörülmények javításával kapcsolatos tervezés és megvalósítás folyamatához való hozzájárulás érdekében.

Szerep

Az Eurofound tájékoztat, tanácsot ad és szakértelmet kínál – a munkakörülmények és fenntartható munka, a munkaügyi kapcsolatok, a munkaerőpiaci változások és az életminőség és a közszolgáltatások kérdéseiben – az uniós szociális politika területén működő fő szereplők számára.

Szervezet

Az Eurofound-ot egy igazgató és egy igazgatóhelyettes vezeti, akiknek beszámolási kötelezettségük van az Igazgatótanácsfelé. A jelenlegi igazgató Juan Menéndez-Valdés, aki2010. december 1-jén foglalta el pozícióját. Az igazgatóhelyettes Erika Mezger, 2009. júliusában foglalta el pozícióját. Az igazgatókat az Európai Bizottság nevezi ki az Igazgatótanács által rendelkezésre bocsátott listáról. A kormányok és a szociális partnerek (munkaadók és szakszervezetek) képviselőiből álló Igazgatótanács felelős a többéves és éves munkaprogramokkidolgozásáért.

Az Eurofound egy Brüsszeli kapcsolattartó irodávalis rendelkezik, amelynek kettős szerepe van: az Eurofound kutatásai láthatóságának és hatásainak erősítése EU-s szinten, valamint a politikai döntéshozatal fejleményeinek figyelemmel kísérése.

Az Eurofound körülbelül 100 alkalmazottat foglalkoztat számos tagállamból, akik széles körű szakmai tapasztalattal és háttérrel rendelkeznek. Időnként a nemzeti közigazgatásokból is érkezik néhány szakértő kiküldetés keretében.

Az Eurofound irodái a XVII. századi Loughlinstown Housekörül találhatók az írországi Dublinban.

Célközönség

Az Eurofound célja az uniós intézmények, kormányok, munkaadók, szakszervezetek és civil társadalmi szervek politikai döntéshozatali tevékenységének támogatása.