Hozzáférés a belső dokumentumokhoz

Az Eurofound dokumentumaihoz a nyilvánosság tagjai is hozzáférést kérhetnek. Az Eurofound úgy tekinti, hogy a belső dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés fontos része a tájékoztatási politikájának, amelynek értelmében a lehető legteljesebb képet kívánja adni az Eurofound tevékenységeiről.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 2003. szeptemberben az uniós ügynökségekre is kiterjesztették. 2004. márciusban az Eurofound igazgatótanácsa (más néven az igazgatóság vagy irányító testület) elfogadta a rendelet alkalmazásához szükséges végrehajtási szabályokat (91KB PDF) .

A rendelet nagy vonalakban úgy rendelkezik, hogy a nyilvánosság tagjai jogosultak hozzáférni az Eurofound belső, kiadatlan dokumentumaihoz, a rendeletben meghatározott elvek, feltételek és korlátozások szerint.

Ahhoz, hogy a nyilvánosság könnyebben megtalálja az őket esetleg érdeklő dokumentumokat, a rendelet előírja a nyilvános dokumentumok nyilvántartásának létrehozását, lehetőség szerint a dokumentumokhoz vezető közvetlen linkekkel.

Az Eurofound online elérhető dokumentumai

Az Eurofound történeti irattára a kutatók számára az Európai Unió Levéltárában érhető el, a firenzei Európai Egyetemi Intézetnél.

Az Eurofound más dokumentumainak kikérése

Kérésre más dokumentumokhoz is hozzá lehet férni. Az alábbiakban rövid útmutatást adunk a betekintési jog gyakorlásához.

Más dokumentumok igénylése esetén az igazgatási vezetőhöz kell fordulni írásban (levélben, faxon vagy e-mailben), és egyértelműen jelezni kell, hogy a kérelem az 1049/2001/EK rendelet szerint történik. Kérjük, minél pontosabban jelölje meg, hogy mit szeretne, és adjon meg minél több információt, hogy ezzel segítse a kért dokumentum(ok) beazonosítását.

Az Eurofound levélcíme:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Írország

Ha e-mailben szeretne dokumentumot igényelni, erre a címre küldje a kérelmet:publicaccess@eurofound.europa.eu . A faxon érkező kérelmeket erre a számra kell küldeni: +353 1 282 6456.

Tudni kell, hogy a dokumentumokat bizalmasnak vagy korlátozott terjesztésűnek minősíthetik, amennyiben közzétételük kedvezőtlenül befolyásolná az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében meghatározott természetes személyek vagy jogi személyek érdekeit. Az Eurofound-dokumentumok minősítésére vonatkozó belső szabályait lásd alább.