Érdekelt felek és partnerek

Az Eurofound küldetése, hogy ismeretanyagok közvetítésével segítse a jobb szociális, foglalkoztatási és munkaügyi politikák kidolgozását. Miközben az Eurofound szerepe és munkája főként uniós szintű, számos módon kapcsolódik a tagállamokhoz is.

Az Eurofound igazgatótanácsának tagjait a tagállami kormányok és szociális partneri szervezetek ajánlása alapján jelölik ki, három tag képviseli az Európai Bizottságot, egy független szakértőt pedig az Európai Parlament nevez ki.  Az igazgatótanács támogatója a 8 tagból álló felügyelőtestületet , amelynek tagjai az igazgatótanács elnöke és három alelnöke, csoportonként (kormányok, munkaadók és munkavállalók) egy összekötő, és az Európai Bizottság egy képviselője.

Az Eurofound termékeinek és szolgáltatásainak elsődleges célközönsége az uniós intézmények, a kormányok és a szociális partnerek. Az Eurofound kommunikációs stratégiájának jelentős része összpontosít arra, hogy ezeket az érdekelt feleket olyan információkkal és szolgáltatásokkal lássa el, amelyek támogatják e szerepeik megvalósítását. Az ilyen együttműködés megvalósulhat az Eurofound meglévő adatain alapuló személyre szabott jelentések formájában is.

Uniós intézmények és szervek

Az Eurofound dinamikus kapcsolatot ápol az intézményekkel, hivatalos (intézményi) és nem hivatalos csatornákon keresztül. Az Eurofound autonóm uniós ügynökség, és így az uniós intézmények közé tartozik. Tagja továbbá az Uniós Ügynökségek Hálózatának.

Az Ügynökség e testvérügynökségek közül öttel kötött együttműködési megállapodást, ezek a következők:

  • Európai Szakképzésfejlesztési Központ ( Cedefop);
  • Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete ( EIGE);
  • Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség ( EU-OSHA);
  • Európai Képzési Alapítvány (ETF);
  • az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA).

Ezeket a megállapodásokat éves cselekvési tervek segítségével valósítják meg, és a megállapodások az adatforrások megosztásának, valamint a kutatás, az események és a műveleti rendszerek területén felmerülő közös kezdeményezéseknek az alapját képezik.

Az Európai Bizottság szerepet kap az Eurofound irányításában azzal, hogy az igazgatótanácsban rendelkezik tagsággal és ez fontos szerepet biztosít számára a munkaprogramok elfogadásában. Az Európai Parlament szavazati jog nélküli független szakértőt jelöl ki a Tanácsba.

Az Eurofound főként az Elnökségek programjain keresztül működik együtt az Unió Tanácsával, és szakértelmet nyújtva, felszólalásokkal vagy egyéb módon támogatja az elnökségi rendezvényeket. Közös eseményeket szerveznek továbbá az Európai Parlamenttel, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal is.

Az Eurofound brüsszeli irodát tart fenn az uniós intézményekkel való szoros kapcsolattartás biztosítása érdekében. További információért keresse fel a brüsszeli kapcsolattartó irodát .

Kormányok

Az igazgatótanácsban valamennyi tagállam rendelkezik kormányzati képviselővel, aki rendszerint a foglalkoztatási vagy szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium tisztviselője.

Mivel az igazgatótanács fogadja el az Eurofound munkaprogramjait és tesz javaslatot annak költségvetésére, a tagállamok kormányai jelentős befolyással bírnak az Eurofound működésére. A tagállamok kormányai (mint az Unió Tanácsa) hozták létre az Eurofoundot, és továbbra is az általános uniós költségvetésből finanszírozzák azt.

Szociális partnerek

Az Eurofound hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a Bizottság, más uniós intézmények, szervek és ügynökségek, a tagállamok és a szociális partnerek számára támogatást nyújtson az élet- és a munkakörülmények javítására irányuló politikák kialakítása és megvalósítása, a foglalkoztatási politikák kidolgozása, valamint a szociális partnerek közötti párbeszéd előmozdítása céljából. Ennek érdekében az Eurofound bővíti és terjeszti az ismereteket, információkat és szolgáltatásokat nyújt a döntéshozatal céljából, beleértve a kutatásokon alapuló következtetéseket is, valamint lehetővé teszi a tudásmegosztást az Unió és a nemzeti szereplők között.

Minden tagállami társadalmi partnerségi oldal képviselővel rendelkezik az Igazgatótanácsban, biztosítva az uniós munkaügyi kapcsolatrendszerek és kultúra sokszínűségének visszatükrözését. Az európai szervezetek képviselői a szociális partnerek számára koordinálják a csoportok munkáját és részt vesznek az igazgatótanács találkozóin.

Egyéb

Az Eurofound együttműködik az olyan nemzetközi szervezetekkel, mint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ( OECD). Ez az együttműködés megvalósulhat a jelentésekhez való hozzájárulás vagy közös események szervezésének formájában.

Az Eurofound különbözőképpen (például háromoldalú testületek, a civil társadalmat képviselő nem kormányzati szervezetek, egyetemi körök formájában) kapcsolódik a civil társadalomhoz is. A tudományos és kutatási közösség fontos felhasználója az Eurofound ismeretanyagának. A kutatókat és más tudományos szakértőket továbbá gyakran választják ki (nyílt ajánlati eljárások segítségével) az Eurofound számára végzett kutatások elvégzéséhez.