Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, past and future financial situation, financial fragility and housing insecurity. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Főbb megállapítások

  • A korlátozó intézkedések feloldása után az emberek Európa-szerte általánosságban helyzetük javulását tapasztalták , és a júliusi beszámolók szerint áprilishoz képest nőtt a munkaidő és csökkent a munkahelyekkel kapcsolatos bizonytalanság mértéke. Ugyanakkor EU-szerte nagy egyenlőtlenségek alakultak ki bizonyos csoportok között.
  • Annak ellenére, hogy sok országban gyors intézkedéseket vezettek be, hogy támogassák azokat, akik elvesztették a munkahelyüket, a munkanélküli válaszadók jóval több mint fele semmilyen hivatalos pénzügyi támogatást nem kapott a Covid19 kitörése óta, ami sokakat arra kényszerített, hogy erőteljesen az informális támogatásra támaszkodjanak. A megélhetési nehézségekről beszámolók száma a munkanélküli válaszadók körében volt a legmagasabb, és e szám júliusban kétszeresen meghaladta a dolgozó háztartások hasonló adatát.
  • A világjárvány alatt bevezetett pénzügyi támogató intézkedések eredményesnek bizonyultak , és enyhítették a válaszadók azon 20%-ának a pénzügyi nehézségeit, akik valamilyen formában támogatásban részesültek. Mind a jövedelemtámogatás, mind az üzleti intézkedések az önfoglalkoztatókat segítették leginkább , akik júliusban lényegesen pozitívabban nyilatkoztak pénzügyi helyzetükről, mint áprilisban.
  • A felmérés eredményeiből kiderül, hogy a világjárvány alatt hogyan romlott még tovább a munkanélküliek helyzete. Pénzügyi kilátásaik továbbra is különösen kedvezőtlenek, ami felhívja a figyelmet arra, hogy nagy szükség lenne megfelelő szociális védelmi intézkedésekre, mivel egyre nagyobb számú álláskereső számára jelent problémát a számlák kifizetése.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilép az Európai Unióból, meg kell jegyezni, hogy az Eurofound honlapján közzétett számos adat továbbra is mind a 28 uniós tagállamot tartalmazza, mivel az Egyesült Királyság szerepelt a korábbi kutatásokban. Az adatokat fokozatosan módosítani fogják, hogy tükrözzék EU jelenlegi (27 tagállam) összetételét.