Anyagi helyzet és biztonság a Covid19 alatt 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, past and future financial situation, financial fragility and housing insecurity. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Főbb megállapítások

 • Minthogy a világjárvány a veszélyeztetett csoportokat aránytalanul jobban sújtotta, erősödnek a meglévő egyenlőtlenségek. A felmérés eredményeiből az derül ki, hogy lényegesen nehezebben boldogulnak azok, akiknek eleve bizonytalan volt a megélhetése.

 • Annak megelőzése érdekében, hogy a válság által leginkább sújtottak még nehezebb helyzetbe kerüljenek, a politikai döntéshozóknak a támogatások nyújtásánál holisztikus megközelítést kell alkalmazniuk. Ha nem sikerül elejét venni a polgárok és a tagállamok közötti egyenlőtlenségek folyamatos elmélyülésének, fennáll a veszélye annak, hogy még jobban megrendül az európaiak intézményeikbe vetett bizalma, valamint politikai elégedetlenség alakul ki.  

 • Érdekes módon sok európainak jobbak az anyagi helyzetével kapcsolatos kilátásai. Hét tagállamban kevésbé pesszimisták az emberek a jövővel kapcsolatban, mint 2020 nyarán. Összességében kisebb a bizonytalanság a foglalkoztatással kapcsolatban is, mint a világjárvány kezdetekor, 2020 júliusához képest azonban nőtt.  

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilép az Európai Unióból, meg kell jegyezni, hogy az Eurofound honlapján közzétett számos adat továbbra is mind a 28 uniós tagállamot tartalmazza, mivel az Egyesült Királyság szerepelt a korábbi kutatásokban. Az adatokat fokozatosan módosítani fogják, hogy tükrözzék EU jelenlegi (27 tagállam) összetételét.