Quality of life and quality of society during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and (mental) well-being. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Főbb megállapítások

  • Júliusban nőtt az EU iránti bizalom, ugyanakkor csökkent a nemzeti kormányokba vetett bizalom. A legnagyobb növekedés a járvány által súlyosan érintett Olaszországban és Spanyolországban volt megfigyelhető. A nemzeti kormányok és az EU iránti bizalom egyaránt lényegesen nagyobb azon uniós polgárok körében, akik a világjárvány alatt pénzügyi támogatásban részesültek.
  • A polgárok nemzeti és európai intézményekbe vetett bizalmának megőrzését a válság idején is kulcsfontosságú prioritásként kell kezelni, mivel a Covid19 ellenőrzés alatt tartását célzó intézkedések betartása nagyban függ az intézmények és a tudományos tanácsadás iránti bizalom mértékétől. Az intézmények iránti bizalom mértékének növekedése, amelyről azok a válaszadók számoltak be, akik támogató intézkedések kedvezményezettjei voltak, szintén világos üzenet a nemzeti kormányoknak és az EU-nak.
  • A korlátozások legnagyobb vesztesei közé tartoznak a fiatalok, és – a munkanélküliek mellett – a fiatalok számoltak be a jóllét legalacsonyabb szintjeiről, a világjárvány kezdete óta bekövetkezett bizonyos javulás ellenére. Jóllehet április óta nőtt az élettel való elégedettség és az optimizmus, a fiatalok továbbra is a társadalomból kirekesztettnek érzik magukat és a depresszió nagy kockázatának vannak kitéve, ami arról tanúskodik, hogy őket súlyosabban érintik a lezárás alatti korlátozások.
  • A nőkre szintén továbbra is aránytalanul nagy hatást gyakorol a helyzet, és a férfiakhoz képest kevésbé optimisták a jövőjüket illetően – ez a különbség április és július között tovább nőtt. A világjárvány a nők esetében a munka és a magánélet közötti egyensúlyra is nagyobb kihatással volt, mint a férfiak esetében , és a nőket gyakrabban sújtja a csökkentett munkaidő, a fiatal nők pedig nagyobb valószínűséggel veszítik el állásukat, mint férfitársaik. Különösen fontos megemlíteni, hogy a világjárvány alatt megnőtt a nőkre nehezedő ápolási-gondozási feladatok terhe. E hátrány orvoslása rendkívül fontos lesz annak biztosításához, hogy a nők ne fizessenek aránytalanul nagy árat a világjárvány miatt.
  • A koronavírus-járvány újabb hullámai esetén kritikus jelentőségűek lesznek a munkanélküliek és a fiatalok mentális egészségét érintő kockázatok csökkentését célzó intézkedések. A folyamatban lévő szakpolitikai intézkedések keretében célzott támogatást kell biztosítani, amely lehetővé teszi a munkát keresők számára, hogy újra talpra álljanak, és megbirkózzanak a világjárvány hatásaival, valamint biztosítani kell, hogy a fiatalok teljeskörűen részt vehessenek a társadalomban.
  • A felmérés eredményei bizonyítják, hogy a világjárvány azzal a kockázattal jár, hogy tovább nőnek az egyenlőtlenségek a társadalmi-gazdasági csoportok, illetve az országok között. Ezek a növekvő egyenlőtlenségek hatással lehetnek az EU stabilitására is, és nyomatékosítják, hogy maradéktalanul végre kell hajtani a szociális jogok európai pillérét, és világosan kommunikálni kell ezeket az intézkedéseket az uniós polgárok felé.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilép az Európai Unióból, meg kell jegyezni, hogy az Eurofound honlapján közzétett számos adat továbbra is mind a 28 uniós tagállamot tartalmazza, mivel az Egyesült Királyság szerepelt a korábbi kutatásokban. Az adatokat fokozatosan módosítani fogják, hogy tükrözzék EU jelenlegi (27 tagállam) összetételét.