Védőoltások a Covid19 alatt 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Főbb megállapítások

 • Az európaiak több mint egynegyede jelezte, hogy bizalmatlan a Covid19-oltóanyagokkal szemben, ez az arány nagyobb a férfiak (29%), mint a nők (25%) körében. A biztonságossággal kapcsolatos aggodalom a legfőbb oka a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanságnak (62%), a bizalmatlanságot jelzők 44%-a ezzel szemben úgy véli, hogy eltúlozzák a Covid19 kockázatát.

 • A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság erősen összefügg a bizalommal és a közösségi média használatával, azokban az országokban, ahol kevésbé bíznak a kormányban, a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság is nagyobb. A védőoltásokkal szemben bizalmatlanok a közösségi média oldalain is nagyobb valószínűséggel töltenek több időt, és a közösségi médiát tekintik elsődleges információforrásuknak. 

 • A Covid19 elleni csata megnyeréséhez és ahhoz, hogy az EU elinduljon a kilábalás útján, nélkülözhetetlen egy eredményes oltási kampány elindítása. Tekintve azonban, hogy az európaiak több mint egynegyede bizalmatlan a védőoltásokkal szemben, kulcsfontosságú a védőoltások biztonságosságára vonatkozó világos, átlátható és következetes kommunikáció a polgárok kételyeinek eloszlatásához.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilép az Európai Unióból, meg kell jegyezni, hogy az Eurofound honlapján közzétett számos adat továbbra is mind a 28 uniós tagállamot tartalmazza, mivel az Egyesült Királyság szerepelt a korábbi kutatásokban. Az adatokat fokozatosan módosítani fogják, hogy tükrözzék EU jelenlegi (27 tagállam) összetételét.