Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Főbb megállapítások

  • A munkahelyek bizonytalansága az áprilisi 15%-ról júliusban 10%-ra csökkent, a határozott idejű és a rövid távú szerződéssel dolgozó válaszadók közül azonban továbbra is sokan aggodalmuknak adnak hangot , és a határozott idejű szerződéssel dolgozó 34 és 49 év közötti férfiak több mint 40%-a tart attól, hogy a következő három hónapban elveszítheti a munkáját. Az emberek munkaidejének általános növekedése ellenére a válaszadók egyharmada még mindig arról számol be, hogy kevesebbet dolgozik, mint a világjárvány előtt.
  • Az uniós munkavállalók több mint háromnegyede szeretne legalább alkalmanként a továbbiakban is otthonról dolgozni, akkor is, ha már nem lesznek érvényben a Covid19 miatti korlátozások. A legtöbb uniós munkavállaló pozitív tapasztalatokról számol be a világjárvány alatti távmunkával kapcsolatban, de nagyon kevesen szeretnének állandóan távmunkát végezni, és inkább a távmunka és a személyes munkahelyi jelenlét kombinációját részesítenék előnyben.
  • A távmunka világjárvány alatti elterjedése felhívta a figyelmet a munka és a magánélet közötti határvonalak elmosódására. Kritikus jelentősége lesz annak, hogy a kormányok és a szociális partnerek a „kikapcsoláshoz való joggal” kapcsolatos kezdeményezéseket vezessenek be annak megelőzése érdekében, hogy a munkavállalók nagy csoportjai a fizikai és az érzelmi kimerülés kockázatának legyenek kitéve.
  • Ahhoz, hogy a távmunka folytatódhasson az EU-ban, a szociális partnereknek arra kell törekedniük, hogy a távmunka önkéntes jellegére és meghatározott feladatok távmunkában való végezhetőségére vonatkozó rendelkezéseket vegyenek fel a jogi keretekbe és megállapodásokba. Ugyancsak rendkívül fontos lesz tisztázni, hogy a munkaadók hogyan járulhatnak hozzá az otthoni munkavégzés költségeihez, valamint a távmunkát végzők egyenlő fizetésére és képzéshez való hozzáférésére vonatkozó garanciákat is tisztázni kell.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilép az Európai Unióból, meg kell jegyezni, hogy az Eurofound honlapján közzétett számos adat továbbra is mind a 28 uniós tagállamot tartalmazza, mivel az Egyesült Királyság szerepelt a korábbi kutatásokban. Az adatokat fokozatosan módosítani fogják, hogy tükrözzék EU jelenlegi (27 tagállam) összetételét.