Close ×

Best viewed on Desktop

Európai életminőség-felmérés

Európai életminőség-felmérés 2016

Az Eurofound európai életminőség-felmérése egyedülálló betekintést biztosít az európai emberek mai életminőségébe.

Válassza ki országát, nemét és életkorát , hogy véleményét feldolgozhassuk

Az Eurofound 2016-ban elvégzett, negyedik európai életminőség-felmérésének átfogó eredményei általános fejlődést mutatnak a következő három fő vizsgált területen: életminőség, a társadalom minősége és a közszolgáltatások minősége - jóllehet ez nem minden országra és minden társadalmi csoportra igaz.

Életminőség

Ez a témakör főként a szubjektív jólléttel, az egészséggel és az egyéni életminőség olyan szempontjaival foglalkozik, mint az életfeltételek, a lakhatás és az anyagi nélkülözés, de kiterjed a munka és a magánélet egyensúlyára és a gondozásra is.

Életminőség

Az életminőség általános javulása néhány vetület válság előtti szintre süllyedésével

Főbb megállapítások:

 • az optimizmus szintje nőtt
 • az életszínvonallal való elégedettség fokozódott
 • az élettel való elégedettség és a boldogság szintje nem változott
 • az életszínvonallal való elégedettség közelít egymáshoz a tagállamokban
 • csökkentek az anyagi nehézségek (egyre többen jönnek ki a pénzükből), de 11 ország lakosságának 50%-ot meghaladó része továbbra is arról számol be, hogy nehézségek árán jön ki a pénzéből
 • általános mértékben javult az egészség önjellemzésen alapuló minősége
 • néhány szempontból csökkent a munka és a magánélet közötti egyensúly
 • az országok kétharmadában komolyan aggódnak az időskori elégtelen bevételek miatt
 • Átlagos értékelés 1–10-ig terjedő skálán, 2011
 • Átlagos értékelés 1–10-ig terjedő skálán, 2016
 • Optimista vagyok a jövőmet illetően (%) - 2016
 • Optimista vagyok a gyermekeim/unokáim jövőjét illetően (%) - 2016
 • Legalább havonta néhány alkalommal (%) - 2007
 • Legalább havonta néhány alkalommal

optimizmus

a munka és a magánélet egyensúlya és a gondozás

A társadalom minősége

Ez a témakör a szociális bizonytalanság, a tapasztalt társadalmi feszültségek, a szociális kirekesztés, az emberekbe és az intézményekbe vetett bizalom, a részvétel és a közösségi életben való elkötelezettség formáival foglalkozik.

A társadalom minősége

A társadalmi mutatók minőségének általános javulása

Főbb megállapítások:

 • a nemzeti intézményekbe vetett bizalom nőtt
 • a társadalmi szervezetek felé való elköteleződés és az azokkal való együttműködés fokozódik
 • a 18-24 évesek között fokozódott az emberekbe vetett bizalom
 • a társadalmi kirekesztettség érzése csökkent
 • a szegények és a gazdagok, a vezetők és munkavállalók, az idősek és a fiatalok, a férfiak és a nők között tapasztalt feszültségek csökkentek
 • a vallási és etnikai csoportok közötti, valamint kisebb mértékben a szexuális irányultságon alapuló feszültségek tapasztalása azonban enyhén nőtt
 • „Sok” feszültséget érzékel (%) - 2007
 • „Sok” feszültséget érzékel (%) - 2011
 • „Sok” feszültséget érzékel (%) - 2016

társadalmi kirekesztés

A közszolgáltatások minősége

Ez a témakör az egészségügyi szolgáltatással, a hosszútávú gondozással, a gyermekellátással és iskolákkal, valamint a helyi szolgáltatásokkal foglalkozik. Valamennyi szóba kerülő szolgáltatást közszolgáltatásként kell érteni tekintet nélkül arra, hogy a közszolgáltatási, a magán- vagy a nonprofit-ágazat nyújtotta.

A közszolgáltatások minősége

A közszolgáltatások minősége értékelésének általános fejlődése

Főbb megállapítások:

 • néhány fő közszolgáltatással, például az egészségügyi szolgáltatásokkal és a tömegközlekedéssel való elégedettség szintje nőtt
 • néhány olyan országban javult a gyermekek ellátása, ahol korábban gyenge volt az értékelés
 • számos országban új dolog az újrahasznosítási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
 • néhány országban problémát jelent a vidéki területeken a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
 • A közszolgáltatások minősége továbbra is nagymértékben eltér a tagállamokban

A közszolgáltatások minősége

 • Átlagos értékelés 1–10-ig terjedő skálán, 2011
 • Átlagos értékelés 1–10-ig terjedő skálán, 2016

A 2016. évi európai életminőség-felmérés – Átfogó jelentés
Jelentés letöltése

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Az európai életminőség-felmérésről: A felmérést először 2003-ban végezték el, és azóta négyévente kerül rá sor. A negyedik felmérés 2016-ban történt, és 33 országra terjedt ki: a 28 uniós tagállamra és öt tagjelölt országra, vagyis Albániára, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra, Montenegróra, Szerbiára és Törökországra.

 1. 2003

  Első európai életminőség-felmérés

 2. 2007

  Második európai életminőség-felmérés

 3. 2011

  Harmadik európai életminőség-felmérés

 4. 2016

  Terepmunka és adatgyűjtés a negyedik európai életminőség-felméréshez

 5. 2017

  7 december

  A 2016. évi európai életminőség-felmérés eredményeinek digitális közzététele

 6. 2018

  23 január

  Mi várható? A 2016. évi európai életminőség-felmérés közzététele Átfogó jelentés

 7. 2018

  8 március

  Az európai életminőség-felmérés megvitatása Brüsszelben

 8. 2018

  szeptember

  a következő kérdések második elemzése:

  intézményekbe vetett bizalom a 21. században, szociális kohézió és jól-lét Európában, A közszolgáltatások minősége, generációk közötti eltérések az életminőség területén