Többnyelvűség

Az Eurofound nyelvhasználati politikája az aktuális munkaprogramja keretében kerül végrehajtásra, és arra az Eurofound szervezeti kommunikációs stratégiája az irányadó.

Az Eurofound többnyelvű megközelítése a stratégia három elvén alapul.

  • Az Eurofound elsődleges célja annak biztosítása, hogy az uniós szintű döntéshozók a számukra szükséges legjobb minőségű, időszerű és szakpolitikailag releváns információk birtokában legyenek annak érdekében, hogy az európai élet- és munkakörülmények javítására irányuló folyamatokat alakíthassák.
  • Amennyiben az Eurofound úgy ítéli meg, hogy az uniós szakpolitika nemzeti szintű befolyásolására vagy végrehajtására van szükség, vagy ha az európai szinten fontos ügyekben az Eurofound nyilvánvalóan hasznos összehasonlító adatokkal tud szolgálni, felveszi a kapcsolatot a nemzeti szervekkel.
  • Az Eurofound tiszteletben tartja a többnyelvűség szerepét az uniós kommunikációban, és elismeri annak fontosságát, hogy az európaiak saját nyelvükön férhessenek hozzá az információkhoz.

Mindezek fényében az Eurofound egyes kiadványai és webes információi több nyelvre is lefordításra kerülnek annak érdekében, hogy a tagállamok felhasználói könnyebben hozzáférhessenek azokhoz.

Az Eurofound weboldala az alábbiak szempontjából többnyelvű.

  • A navigáció a teljes weboldalon többnyelvű.
  • Számos kiemelt fogadó oldal mindegyik nyelvre lefordításra került. A „mindegyik nyelv” az Unió 24 hivatalos nyelvét jelenti, az ír és a máltai kivételével, amelyek tekintetében a fordítások korlátozottak a rendkívül alacsony látogatottság miatt. Ugyanez vonatkozik meghatározott főoldalakra, például „Az Eurofound” oldal tartalmára és az Eurofound-felmérésekkel kapcsolatos oldalakra. A felmérések adatait szemléltető eszköz szintén mindegyik nyelven elérhető.
  • A lefordított kiadványokat online közzé kell tenni.

A kiadványokra vonatkozó fordítási program a következőket tartalmazza.

  • A kiadványokról szóló összefoglalókat mindegyik nyelvre le kell fordítani.
  • Az élet és munka Európában évkönyv és egyes más főbb kiadványok franciára, németre és a körülményektől függően további legfeljebb három nyelvre fordítandók le.
  • A szervezeti és promóciós anyagokat igény szerint kell lefordítani.
  • Egyes konkrét kiadványok alkalmi és egyedi kérésre történő fordításáról eseti alapon kell dönteni.

Amennyiben lehetséges, az Eurofound által szervezett eseményeken a megfelelő nyelve(ke)n biztosítani kell a tolmácsolást.

Az Eurofound a továbbiakban is pragmatikus és költséghatékony megközelítést fog alkalmazni nyelvhasználati politikájának végrehajtása során. Az Eurofound célja, hogy lehetővé tegye a széles körű többnyelvű szolgáltatásnyújtást a tagállami felhasználók általi hozzáférés optimalizálása érdekében, indokolt esetben kielégítve ugyanakkor az az egyedi igényeket is. A nyelvhasználati politika és annak végrehajtása az Eurofound munkaprogramjára, kommunikációs prioritásaira és rendelkezésre álló erőforrásaira tekintettel folyamatosan felülvizsgálatra kerül.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás