Megfigyelőközpontok

Az Eurofound három tematikus megfigyelőközpontot működtet. Ezek a folyamatos adat- és információgyűjtés és -közzététel fórumai. A meglévő EurWORK és EMCC megfigyelőközpontok és az újonnan létrehozott EurLIFE a 2017-2020. közötti programidőszak négy kiemelt területéhez biztosít hozzáférést.

Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja – EurWORK

 

Változások Európai Megfigyelőközpontja – EMCC

  • Munkaerőpiaci változások
  • Jól működő és befogadó munkaerőpiacok
  • A strukturális átalakulás nyomon követése és a szerkezetátalakítás kezelése
  • Innováció és munkahelyteremtés a vállalatoknál

 

Európai Életminőség Megfigyelőközpontja – EurLIFE

 

Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EurWORK)

Az EurWORK a valamennyi tagállamot és az uniós szintet érintő munkakörülmények és fenntartható munka és munkaügyi kapcsolatok fő fejlődésére vonatkozó kutatást és összehasonlító tájékoztatást biztosít. A munkaügyi kapcsolatok területén a szociális párbeszédhez kapcsolódó kérdésekről gyűjt információt, továbbá nyomon követi a tagállamokban a munkakörülmények fejlődését. Hozzá kíván járulni a bizonyítékokon alapuló döntéshozatal fejlődéséhez és a munkakörülmények minőségét javító gyakorlatok kialakításához.

Változások Európai Megfigyelőközpontja (EMCC)

Az EMCC az európai munkaerőpiacok változásait kiváltó gazdasági és társadalmi folyamatokat vizsgálja. Olyan kutatást tesz közzé, amelyek a jól működő és inkluzív munkaerőpiacok megvalósítási módjait kutatja, nyomon követi a strukturális változásokat és irányítja a szerkezeti átalakítást, valamint ösztönzi a vállalati innovációt és munkahelyteremtést.

Az EMCC Európai Szerkezetátalakítási Figyelője aktuálisan értékeli a vállalati szerkezetátalakítást, a vonatkozó jogszabályok és támogatási kezdeményezések részleteinek kiegészítésével. Megállapításait kereshető adatbázisokban és éves jelentésekben teszi közzé.

Az Európai Állásfigyelő a tagállami és uniós szintű foglalkoztatási változásokat írja le, és megmutatja, hogy hol nő vagy csökken a foglalkoztatás, és ennek hatását a munka minőségére.

Európai Életminőség Megfigyelőközpontja (EurLIFE)

Az EurLIFE az életminőség és a közszolgáltatások területére irányuló felmérések adatelemzésének és minőségi kutatásainak eredményeihez biztosít hozzáférést. A kutatás a társadalom minőségének jóllétre gyakorolt hatását tárja fel. Vizsgálja továbbá a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok minőségét.

Adatgyűjtés

Az Eurofound keretében működő Európai kapcsolattartók hálózata mindhárom megfigyelőközponttal együttműködik. A 28 tagállamot (és Norvégiát) és az uniós szintet képviselő szakértők az aktuális nemzeti helyzeteket vizsgálják, esettanulmányokat és jelentéseket készítenek, elemzik a megállapításokat és hozzájárulnak az Eurofound páneurópai összehasonlító elemzéséhez – a 28 uniós tagállam tekintetében és azon túl.