Az EurWORK-ről

A 2014-ben létrehozott Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EurWORK) egyesíti az Eurofound korábban létrehozott munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó megfigyelőközpontját (EIRO) és munkafeltételekkel foglalkozó megfigyelőközpontját (EWCO).

Szerep

Az EurWORK fogja össze az Eurofound munkakörülményekre és fenntartható munkára és munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó valamennyi eszközét. Támogatja az Európai kapcsolattartók hálózata valamennyi tagállamon és Norvégián keresztül, amely rendszeres jelentést készít a nemzeti munkakörülmények fejlődéséről. További adatforrás az Eurofound számára a munkakörülményekre vonatkozó kérdésekkel foglalkozó két rendszeres felmérés: az Európai munkakörülmény-felmérés és a Európai vállalati felmérés.

A kulcsfontosságú területek

Az EurWORK két stratégiai kiemelt területtel foglalkozik az Eurofound 2017–2020. közötti programidőszakában:

A munkaügyi kapcsolatok területén belül az EurWORK két alkérdést vizsgál:

A munkával töltött élettel kapcsolatos fejleményekről szóló beszámoló keretében az EurWORK rendszeresen aktualizálja az alábbi területeket:

  • szereplők és intézmények
  • kollektív munkajogi jogviszonyok
  • egyéni munkajogi jogviszonyok
  • bérek
  • a munkaidő-szervezés, illetve a munka és a magánélet egyensúlya
  • munkahelyi egészség és jóllét
  • képességek, tanulás és foglalkoztathatóság
  • munkaszervezés
  • uniós szintű fejlődés

Szolgáltatások

Beszámolók a munkával töltött élettel kapcsolatos fejleményekről

Az Eurofound keretében működő Európai kapcsolattartók hálózata negyedévente rendelkezésre bocsátja a munkával töltött élet fejleményeinek aktualizált országjelentéseit. Ezt a beszámolót kiegészítik a fent felsorolt területekre vonatkozó tematikus aktualitások, és egyéb országspecifikus cikkek. A munkával töltött élet éves áttekintése kiemeli a legfontosabb nemzeti és uniós szintű fejleményeket. A kapcsolattartók összehasonlító információt nyújtanak valamennyi tagállamból és Norvégiából, és ezekből jelentések készülnek és segítségükkel aktualizálják a témákat.

Érdekképviseletre irányuló tanulmányok

2006-ban az Európai Bizottság megbízta az Eurofound-ot az európai ágazati szociális partner szervezetek reprezentativitásáról szóló tanulmányok elkészítésével. Ezen tanulmányok kérdéseit úgy állítottuk össze, hogy azokból kiderüljenek azok a legalapvetőbb információk, amelyek az ágazati szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságok európai szinten történő létrehozásához és működéséhez szükségesek. A Bizottság ezeket a bizottságokat az irányítási és foglalkoztatási kérdésekre vonatkozó, EUMSZ 154. cikk szerinti konzultáció eszközeként veszi igénybe.

Források

Az EurWORK munkával töltött élet – országprofilok anyaga fontos háttér-információkat nyújt a 28 uniós tagállamban és Norvégiában, valamint uniós szinten a munkával töltött életszakasz alapjául szolgáló struktúrákról, intézményekről és rendelkezésekről. 

A bérek, munkaidő és kollektív vitarendezés adatbázisa országszintű adatcsomagot tartalmaz a 28 uniós tagállam és Norvégia tekintetében a 2000-2015. közötti időszakról. A jelenleg működő rendszereket vizsgálja (például a jogszabályokat vagy kollektív vitarendezési tárgyalásokat), és néhány eredményt (például a kollektív tárgyaláson alapuló bérek vagy munkaidő szintjét).

Az Európai munkaügyi kapcsolatok szótár a foglalkoztatás és munkaügyi kapcsolatok területén manapság uniós szinten leggyakrabban használt fogalmak átfogó gyűjteménye. Rendszeresen frissül, mintegy 380 bejegyzést tartalmaz, az uniós jogszabályokra és ítélkezési gyakorlatra mutató linkekkel.

Egyéb kutatások

Az EurWORK más kutatásokat is végez a munkakörülmények és a munkaügyi kapcsolatok területén, például másodlagosan elemzi az Eurofound felméréseit, rendszeresen beszámol a bérekről és munkaidőről, jelentéseket készít az Eurofound érdekelt feleinek kérésére és elvégzi a terület egyéb stratégiai kutatásait.

A 2017-2020. közötti programidőszakban az Eurofound megvizsgálja az európai szervezett fellépések, okaik és hatásaik nyomon követésére irányuló szervezettfellépés-figyelő lehetőségét. Az Eurofound felülvizsgálja továbbá a kollektív tárgyalásokról szóló beszámolóinak szempontjait.

Célközönség

Az EurWORK célja az Eurofound fő érdekelt feleinek kiszolgálása, ideértve az európai szociális partnereket, az uniós intézményeket és tagállami kormányokat, valamint a munkakörülmények és fenntartható munka és munkaügyi kapcsolatok területén működő döntéshozókat és tevékenykedőket.