Munkakörülmények az Európai Unióban: Munkaszervezés - Összefoglaló

A 2005. évi felmérést követően az Eurofound további mélyreható elemzéseket készített a felmérésnek azokról a megállapításairól, amelyek az EU területére vonatkozó munkakörülményekkel kapcsolatos legfontosabb témákat érintették. A feltárt témák egyike a munkaszervezés formáinak Európa-szerte tapasztalható sokszínűsége volt, ez képezi ennek a jelentésnek a tárgyát is. Az EWCS eredményeit azért elemezték, hogy feltérképezzék a munkaszervezés főbb formáiban megmutatkozó különbségeket az EU országai körében, megvizsgálva azokat a strukturális, demográfiai és országokon átnyúló jellemzőket, amelyek segítséget nyújtanak a különböző munkaszervezési formák meghatározásában, továbbá a munkaszervezés, valamint a munka és foglalkoztatás minőségének különböző dimenziói közötti kapcsolat feltárásában. A vizsgálat kiterjed a munkaszervezés és a umánerőforrás-kezelési (HRM) gyakorlatok közötti összefüggések kezelésére, amellett, hogy vizsgálja a kis intézményekben és a „nem piaci” ágazatokban – például a közigazgatási és szociális biztonsági intézményekben, oktatási, egészségügyi és szociális munkát ellátó intézményekben – megvalósuló munkaszervezést is.PDF dokumentum letöltése: HU (pdf 50.36 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás