A csalárd foglalkoztatás bemutatása az Európai Unióban

A csalárd foglalkoztatás manapság komoly probléma számos európai államban. Az uniós és a nemzeti szintű politikai döntéshozók a figyelmüket ráirányították a munkajogban és a kollektív szerződésekben foglalt alapvető védelmek olyan megsértésére, amelyeket foglalkoztatási és kereskedelmi szerződések csalárd alkalmazásával érnek el. Ez a jelentés áttekinti ezeknek a gyakorlatoknak az Unióban megjelenő formáit és megvizsgálja a nemzeti hatóságok, beleértve a munkaügyi hatóságok és a szociális partnerek által kezdeményezett intézkedéseket annak érdekében, hogy beazonosítsák, megelőzzék az ilyen kezdeményezéseket, és hogy harcoljanak ellenük. Amíg a kormányok és a közhatóságok alapvetően arra összpontosítanak, hogy javítsanak a jogalkotáson, bezárva a kiskapukat a jogszabályokban és megerősítve a felderítést és a helyszíni vizsgálatokat, a szociális partnerek azon dolgoznak, hogy javítsák a megfelelést, különösen információs és érzékenyítő kezdeményezések szervezésével. Huszonkilenc nemzeti jelentés alapján (az EU 28 tagállama és Norvégia) a kutatás arra a megállapításra jutott, hogy a kollektív szerződésekben rejlő potenciál a csalárd foglalkoztatással szembeni fellépésre még javarészt kiaknázatlan. Rámutat az uniós szereplők hozzájárulási lehetőségeire, figyelemmel a határon átnyúló együttműködések kiemelt jelentőségére a nemzetközi szintű csalárd gyakorlatok feltárása és szankcionálása terén.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás