Munkaidővel kapcsolatos fejlemények a 21. században: a munkaidő és szabályozása az EU-ban

Ez a jelentés azokat a legfontosabb tendenciákat és mérföldköveket vizsgálja meg, amelyek a kollektív szerződés szerinti munkaidő legfontosabb szempontjaival kapcsolatban a 21. század első évtizedében az Európai Unióban bekövetkezett fejleményeket jellemzik. Elsősorban az Eurofound által az összes uniós tagállamból és Norvégiából összegyűjtött adatok felhasználásával a jelentés különösen öt ágazattal foglalkozik: a vegyiparral, a fémfeldolgozó iparral, a bankszektorral, a kiskereskedelemmel és a közigazgatással. Ismerteti a szabályozás intézményi rendszerét, és megvizsgálja a megállapodás szerinti munkaórák (a kollektív szerződés vagy a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás szerint ledolgozandó munkaórák) és a rendes munkaidő (általában ténylegesen a munkatevékenységek elvégzésével eltöltött órák) 1999 és 2014 közötti alakulását. A jelentés rámutat arra a feszültségre, amely azon két aspektus között tapasztalható, hogy egyrészt a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtése és annak érdekében, hogy a munkavállalóknak kevesebb egészségi problémája legyen, csökkenteni kell a munkaórákat, másrészt viszont a modern világgazdaság követelményeinek való megfelelés érdekében rugalmasságra van szükség a munkaidő vonatkozásában.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás