A nemek közötti foglalkoztatási különbség: Kihívások és megoldások

A nők munkaerőpiaci részvétele az Európai Unióban az elmúlt évtizedekben emelkedett, és 2014-re meghaladta a 70%-ot. Az említett évben a nők az uniós munkaerőpiac aktív népességének közel 46%-át tették ki. Ennek ellenére szinte minden tagállama igaz, hogy a nők foglalkoztatási és részvételi aránya még mindig alacsonyabb a férfiakénál. A nők nagyobb részvételének támogatása döntő fontosságú az Európa 2020 stratégia céljának eléréséhez: hogy az összesített foglalkoztatási ráta 2020-ra legalább 75%-ra emelkedjen. Ez a jelentés a munkaerőpiaci részvétel nemek közötti különbségeinek fő jellemzőit és következményeit járja körül. Megállapítja, hogy a nők alacsonyabb foglalkoztatási rátájának teljes költsége 2013-ban nagyjából 370 milliárd euró volt, ami az uniós GDP 2,8%-ának felel meg. A jelentés a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítására irányuló szakpolitikákat és intézkedéseket is megvizsgálja, mivel ennek központi szerepe lehet a nemek közötti különbség mérséklésében.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás