Hatodik európai munkakörülmény-felmérés – Átfogó jelentés

A hatodik európai munkakörülmény-felmérés az előző öt felmérés tanulságaira építve ad országokon, szakmákon, ágazatokon és korcsoportokon átívelő képet az európai munkahelyekről. Az uniós foglalkoztatási prioritások célja, hogy növeljék a foglalkoztatottságot, meghosszabbítsák a munkával töltött életszakaszt, emeljék a nők részvételi arányát, erősítsék a termelékenységet és az innovációt és alkalmazkodjanak a digitális kihíváshoz. Az ilyen szakpolitikák sikere nemcsak a külső munkaerőpiac változásain múlik, hanem a jó munkakörülmények kialakításán és a munkahely minőségén is. A munkakörülmény-felmérés megállapításai felhívják a figyelmet arra, hogy a politikai szereplők milyen jellegű és hatókörű intézkedéseket dolgozhatnának ki az aktuális európai problémák kezelésére. Az elemzés hét munkahely-minőségi mutató – fizikai környezet, a munka intenzitása, a munkaidő minősége, társadalmi környezet, készségek és mérlegelési jogkör, kilátások és kereset – segítségével járja körül a megállapításokat, és a munkavállalókat öt tipikus munkahely-minőségi profilba sorolja be. A hatodik európai munkakörülmény-felmérés 35 európai országban 43 850 munkavállalóval készített személyes interjúk alapján tesz kísérletet arra, hogy leképezze a mai európai munka sokrétűségét.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás