Fiatalok tartós munkanélkülisége: Jellemzők és szakpolitikai válaszok

Bár a fiatalok munkaerőpiaci helyzete jelentősen javult 2014 óta, a legutóbbi gazdasági válság egyik öröksége a tartósan munkanélküli fiatalok nagy tömege, akik az állástalan fiatalok majdnem egyharmadát teszik ki. Ezen jelentés körvonalazza a fiatalok aktuális munkaerőpiaci helyzetét 2016-ban és leírja az elmúlt évtized tendenciáit. Feltárja a tartós munkanélküliséget leginkább befolyásoló tényezőket mind szociodemográfiai, mind makrogazdasági szinten. Ugyanakkor alátámasztja mindazon súlyos következmények meglétét, amelyek a hosszú időt munka nélkül töltő fiatalokat érintik, mint például a jövedelmükre és a foglalkoztatásukra, valamint a jóllétük különböző dimenzióira gyakorolt torzító hatás. A jelentés tíz olyan kiválasztott, a tagállamok által az utóbbi időszakban megvalósított szakpolitikai intézkedés megtárgyalásával zárul, amelyek célja a fiatalok tartós munkanélküliségének megakadályozása, illetve amennyiben ilyen helyzetbe kerülnek, a munkaerőpiacra vagy az oktatásba történő integrálásuk.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás