A fenntartható munkavégzés munkaidősémái

A munkaidő visszatérő tanulmánytéma, mivel a munka jellege, tartalma, a munkavégzés feltételei és maga a munkaerőpiac folyamatosan változik. A jelentés áttekintést ad az Unióban tapasztalható közelmúltbéli változásokról a munkaidő hosszát és szervezését illetően, és összefoglalja a legfontosabb tagállami trendeket és különbségeket. A jelentés a 2015-ben lebonyolított hatodik európai munkakörülmény-felmérés adatainak átfogó elemzésével a nemek és életpályák vonatkozásában is vizsgálja a munkaidősémák, a munka és a magánélet közötti egyensúly és a munkaidőre vonatkozó preferenciák, valamint a munkavállalók egészsége és jó közérzete közötti kapcsolatot. Végül pedig a jelentés azzal is foglalkozik, hogy milyen mértékben tarthatók fenn hosszú távon a tagállamokban jellemző munkakörülmények és munkaidősémák.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás