Quality of life

Társadalmi kohézió és jóllét Európában

Az elmúlt években gyakran állították társadalmainkról azt, hogy a szerkezetük, a társadalmi kohézió romlik. Ez a jelentés e vészjelző szemlélet érvényességének empirikus feltárásával foglalkozik, és a társadalmi kohézió fontosságát vizsgálja az állampolgárok életminőségének értékelésében. Az Eurofound életminőségről szóló európai felmérésének (EQLS) három legutóbbi fordulójából (2007, 2011 és 2016) származó adatok alapján a jelentés az EU társadalmi kohéziójának jelenlegi szintjét és annak időbeli alakulását hivatott értékelni. A jelentés olyan csoportokra összpontosít, amelyeket az alacsony társadalmi kohézió kockázata fenyeget, valamint olyan társadalmi jellemzőkre, amelyek hozzájárulnak a kohézió kialakulásához. Összességében a megállapítások azt mutatják, hogy a társadalmi kohézió előrejelezhető mozgatórugói, mint például a jólét, a nagyvonalú és befogadó szociális háló, a magas szintű oktatás és az alacsony munkanélküliség mellett a digitális készségek is megjelentek mint kritikus mozgatórugók, amelyek összetartóbb uniós társadalmakat és ezáltal boldogabb polgárokat eredményeznek.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás