Monitoring EU convergence

Felfelé irányuló konvergencia az EU-ban: koncepciók, mérések és mutatók

A gazdasági válságot követően az EU vezetői és a politikai döntéshozók elismerték, hogy a szociális Európa megvalósulásához a társadalmi konvergenciának és a gazdasági konvergenciának egyenlő támogatást kell kapnia a szakpolitikai döntéshozatalban. Ebben az összefüggésben az Eurofound létrehozott egy olyan kutatási területet, amely bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok konvergálnak vagy divergálnak-e az egyes országokban, illetve hol figyelhető meg az egyik, valamint a másik jelenség. Ez a jelentés egy fogalmi keretet hoz létre az Eurofound konvergenciakutatásának támogatására. Módszertani stratégiát dolgoz ki a konvergencia vizsgálatára, és 37 mutató segítségével vizsgálja az EU-n belüli mintákat. Ezek a szociális terület négy alterületét foglalják magukban: a foglalkoztatást, a munkakörülményeket, az életkörülményeket és a társadalmi-gazdasági tényezőket.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás