Public services

Az egészségügyi és gondozási szolgáltatások minősége az EU-ban

A közszolgáltatások elengedhetetlenek a magas szintű szociális védelem, a társadalmi kohézió és társadalmi befogadás megvalósításához. Ahhoz azonban, hogy a szolgáltatások e tekintetben hatékonyak legyenek, jó minőségűeknek kell lenniük, és elengedhetetlen, hogy a polgárok lehető legszélesebb köre számára egyformán hozzáférhetők legyenek. Különösen a gondozási szolgáltatások jelentik az uniós polgárok szociális védelmének kulcsfontosságú elemét, mivel hozzájárulnak az életminőség, valamint az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés javításához. Ez a jelentés azt tárja fel, hogy a polgárok milyennek ítélik az egészségügyi ellátás, a tartós ápolás-gondozás és a gyermekgondozás minőségét, és megítéléseiket összehasonlítja az egyes országok és társadalmi csoportok, a gondozásban részesülők és a közvetett szolgáltatást igénybe vevők között.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás