Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Közzétéve
27 november 2012
Formátumok
 • Download full reportPDF

Összegzés

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Életminőség Európában: A válság hatása - Összefoglaló

  Authors: 
  Eurofound
  Mi határozza meg az élettel való elégedettséget, a boldogságot, milyennek értékeljük társadalmi helyzetünket és közvetlen környezetünket, és mindezt hogyan változtatta meg a gazdasági válság? Az európai életminőség-felmérés harmadik hullámában valamennyi tagállamban összesen 35 000 európai polgárt kérdeztek meg. Ez az áttekintő jelentés ismerteti az eredményeket és tendenciákat, valamint rámutat arra, hogy a recesszió hatása csakugyan érzékelhető és mérhető. Míg az élettel való elégedettség általános szintje nem sokat változott, a jövővel kapcsolatos optimizmus és az intézményekbe vetett bizalom lényegesen csökkent a gazdasági hanyatlás által leginkább érintett országokban. A már eddig is kiszolgáltatott csoportok – a tartósan munkanélküliek, a közép- és kelet-európai idősek és a gyermeküket egyedül nevelő szülők – pedig a legmagasabb fokú anyagi nélkülözésről és élethelyzetükkel való elégedetlenségről számolnak be.  PDF dokumentum letöltése: HU (pdf 43.37 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás