Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Közzétéve
03 december 2013
Formátumok
 • Download full reportPDF

Összegzés

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Social inequalities

  This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Az európai életminőség: társadalmi egyenlőtlenségek

  Authors: 
  Eurofound
  Ez a jelentés a társadalmi egyenlőtlenségeket vizsgálja a szabadságoknak és a lehetőségeknek az Európában élő egyének és a népesség alcsoportjai közötti eloszlása szempontjából. Az Európai életminőség-felmérés eredményeire támaszkodó jelentés ismeretanyaga az élet következő négy kulcsfontosságú területét öleli fel: egészségügy, életszínvonal, produktív és értékelt tevékenységek, valamint egyéni, családi és közösségi élet. A felmérés a társadalmi egyenlőtlenségek legfontosabb meghatározó tényezőinek, így a nemnek, életkornak, valamint a fogyatékossági, a foglalkozási és állampolgársági státusznak, továbbá más mutatóknak a szerepét vizsgálja. A felmérés eredményei szerint egyes esetekben bizonyítást nyert, hogy a 2007-ben végzett második és a 2011-ben végzett harmadik Európai életminőség-felmérés között elterjedtebbé váltak a különböző hátrányok és szélesebb körűek lettek a társadalmi egyenlőtlenségek. A jelentés szerint a társadalmi egyenlőtlenségek kezelése érdekében a szakpolitikákon belül egyre nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a jólét többdimenziós szempontjainak figyelembevételéhez hatékony, a tagállami és az uniós szintű általános politikákba integrált állami beavatkozások társuljanak.  PDF dokumentum letöltése: HU (pdf 39.42 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás