Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Közzétéve
14 november 2014
pdf
Formátumok
Executive summary in 22 languages
Letöltés

Összegzés

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Formátumok

 • Jelentés

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Hivatkozási szám: 
  EF14471
  Catalogue info

  Országtipológia kidolgozása az európai életminőség elemzéséhez

  Szerző(k): 
  Eurofound

  Az egyre bővülő és egyre sokfélébb Európai Unióban egyre nagyobb kihívást jelent annak összegzése, milyen hatással vannak az állami intézkedések a polgárok életére. Ezen összetettség kezelésének egyik megközelítése az országoknak az életminőség szempontjából lényeges jellemzők alapján történő csoportokba rendezése. Ez a jelentés egy olyan országtipológia kidolgozásáról számol be, amely az életminőséggel mint többdimenziós fogalommal foglalkozik. A jelentés részben az országcsoportokkal foglalkozó szakirodalom áttekintésére, részben az állami kapacitás és cselekvés néhány makroszintű mutatójának empirikus klaszteranalízisére, részben pedig a 2012. évi európai életminőség-felmérés életminőségre vonatkozó adatainak elemzésére támaszkodik. Ez a jelentés az említett felmérésben szereplő 34 ország (a 28 EU-tagállam, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Koszovó, Montenegró, Szerbia és Törökország) tipológiáját ismerteti. Bár főként a szakirodalom összegzésére támaszkodik, a jelentés javasolja egy nyolccsoportos rendszer alkalmazását, amely az elemzési céloknak megfelelően öt- vagy háromcsoportos rendszerré is bontható.

  Letölthető 22 nyelven

  Letöltés

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás