Social inclusion of young people

Report
Közzétéve
23 szeptember 2015
Formátumok
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

 • Full report

  Number of Pages: 
  146
  Reference No: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Catalogue: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15431
  Catalogue info

  A fiatalok társadalmi befogadása

  Authors: 
  Eurofound

  A gazdasági válság kezdete óta a fiatalok körében számottevően nőtt a munkanélküliség, és bár némi javulás tapasztalható, egyes uniós országokban még mindig makacsul tartja magát a magas munkanélküliségi ráta. A fiatalok, különösen a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok jelenleg hatványozottan ki vannak téve a társadalmi kirekesztés kockázatának, ami az érintett egyén mellett a gazdaságra és az egész társadalomra is komoly következményekkel jár. A fiatalok társadalmi befogadásával kapcsolatban az EU a 2010 és 2018 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiáján keresztül átfogó, holisztikus megközelítést fogadott el. Míg az ifjúsági garancia (amely munkahelyet vagy képzési lehetőséget garantál a fiatalok számára) igyekszik gyorsan beavatkozni és a fiatalokat visszasegíteni a munkaerőpiacra, a fiatalok társadalmi befogadásának előmozdítását egy sor egyéb uniós, tagállami és regionális szintű szakpolitikai és egyéb intézkedés tűzte zászlajára. Ez a jelentés beszámol az ifjúsági garancia végrehajtásának első évéről, és sorra veszi az EU-ban élő fiatalok kirekesztődésének megelőzését célzó, sikeres intézkedéseket bemutató esettanulmányok megállapításait is.

   

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás