Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Közzétéve
24 augusztus 2015
Formátumok
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15211
  Catalogue info

  Konvergencia és divergencia az európai munkahelyek minőségében 1995–2010

  Authors: 
  Eurofound

  Ez a jelentés az EU területén vizsgálja meg a munkahelyek minőségében 1995 és 2010 között tapasztalt emelkedő és csökkenő tendenciákat. A munkakörülmények javulása és harmonizálása az Európai Unió alapvető célkitűzései közé tartozik, de a munkahelyek minőségére számos tényező hat. A jelentés meghatározza a munkahelyek minőségének fő dimenzióiban megfigyelt tendenciák statisztikai jelentőségét, és feltérképezi a konvergencia és divergencia mintáit. Naprakész elemzést ad a munkahelyek minőségének változásairól az EU területén, és ezzel új szempontokat kínál a politikai döntéshozatalhoz. A tanulmány azzal a megállapítással zárul, hogy a munkahelyek minőségének javítása további elkötelezett politikai munkát kíván, mivel úgy tűnik, ez nem következik automatikusan a gazdasági vagy technológiai fejlődésből.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás