Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Közzétéve
1 március 2016
pdf
Formátumok
Executive summary in 22 languages
Letöltés

Összegzés

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formátumok

 • Jelentés

  Oldalak száma: 
  102
  Hivatkozási szám: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Katalógusszám: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formátumok

 • Executive summary

  Hivatkozási szám: 
  EF15731
  Catalogue info

  Munkaidővel kapcsolatos fejlemények a 21. században: a munkaidő és szabályozása az EU-ban

  Szerző(k): 
  Eurofound

  Ez a jelentés azokat a legfontosabb tendenciákat és mérföldköveket vizsgálja meg, amelyek a kollektív szerződés szerinti munkaidő legfontosabb szempontjaival kapcsolatban a 21. század első évtizedében az Európai Unióban bekövetkezett fejleményeket jellemzik. Elsősorban az Eurofound által az összes uniós tagállamból és Norvégiából összegyűjtött adatok felhasználásával a jelentés különösen öt ágazattal foglalkozik: a vegyiparral, a fémfeldolgozó iparral, a bankszektorral, a kiskereskedelemmel és a közigazgatással. Ismerteti a szabályozás intézményi rendszerét, és megvizsgálja a megállapodás szerinti munkaórák (a kollektív szerződés vagy a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás szerint ledolgozandó munkaórák) és a rendes munkaidő (általában ténylegesen a munkatevékenységek elvégzésével eltöltött órák) 1999 és 2014 közötti alakulását. A jelentés rámutat arra a feszültségre, amely azon két aspektus között tapasztalható, hogy egyrészt a munka és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtése és annak érdekében, hogy a munkavállalóknak kevesebb egészségi problémája legyen, csökkenteni kell a munkaórákat, másrészt viszont a modern világgazdaság követelményeinek való megfelelés érdekében rugalmasságra van szükség a munkaidő vonatkozásában.

  Letölthető 22 nyelven

  Letöltés
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Hozzászólások

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Új hozzászólás