The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Közzétéve
19 december 2016
Formátumok
Executive summary in 22 languages

PDF

Összegzés

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

 • Full report

  Number of Pages: 
  82
  Reference No: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Catalogue: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16441
  Catalogue info

  A reprezentativitás fogalma nemzeti, nemzetközi és európai szinten

  Authors: 
  Eurofound

  A szociális partnerek reprezentativitása biztosítja a legitimitást a munkaügyi kapcsolatokban betöltött különféle szerepeikhez, akár a szociális párbeszéd vagy kollektív tárgyalások eszköze, akár a kormányzati politika kialakításában vagy végrehajtásában való részvétel révén vannak jelen. Ez a jelentés azt hasonlítja össze, hogy a szociális partnerek reprezentativitását milyen különböző módokon határozzák meg nemzeti, európai és nemzetközi szinten. Megállapítja, hogy a reprezentativitás különböző értelemmel bír a 28 tagállamban és Norvégiában, és az országok többségében a jogi megfelelőség és a kölcsönös elismerés ötvözetén alapul. A 28 tagállam és Norvégia nemzeti kapcsolattartóitól származó információk alapján a jelentés elemzi a nemzeti szintű reprezentativitás fogalmát, amihez megvizsgálja az olyan meghatározó elemeket, mint a választási siker, a taglétszám értelmében vett szervezeti erősség és a tárgyalási képesség. Az utolsó részben a reprezentativitás felmérésére az Eurofoundnál 1996 óta használatban lévő módszerrel foglalkozik, és felveti a kérdést, hogy 10 év alkalmazás után indokolt-e a megközelítés finomítása vagy módosítása.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás