Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Közzétéve
6 szeptember 2016
pdf
Formátumok
 • Download full reportPDF
Executive summary in 21 languages

PDF

Összegzés

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Formátumok

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Catalogue: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Kölcsönösen nyertes megállapodások: innovatív intézkedések a vállalati szintű társadalmi párbeszéd révén

  Authors: 
  Eurofound

  A jól működő társadalmi párbeszéd kulcsfontosságú alkotóeleme az Európa gazdaságainak versenyképesebbé tételéhez és a további munkahely-teremtéshez szükséges reformok sikeres megtervezésének és végrehajtásának. Egyensúlyt teremt a munkavállalók és a munkaadók érdekei között, és hozzájárul mind a gazdasági versenyképességhez, mind pedig a társadalmi kohézióhoz. A társadalmi párbeszéd, valamint a termelékenység és versenyképesség közötti kapcsolattal sok kutatás foglalkozott, különösen a 2008-as gazdasági válságot felvezető időszak óta. A decentralizált tárgyalások egyes országokban egy koordinált rendszer részei, más országokban azonban hiányoznak a koordinált társadalmi párbeszéd kulcsfontosságú szempontjai, például a vállalati szintű munkavállalói képviselet. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy a vezetőség, a munkavállalók és képviselőik hogyan érnek el közös megoldásokat közös problémákra. Leírja azokat az intézkedéseket, különösen azokat az innovatív megközelítéseket is, amelyeket az új munkahelyi kihívásokra reagálva a társadalmi párbeszéden keresztül honosítottak meg.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Új hozzászólás